Vanaf 2024 weer gedeeltelijk fietsen op de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat heeft samen met belangenorganisaties en regionale partners onderzocht wat mogelijk is in de komende jaren voor fietsers en wandelaars, terwijl er aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk wordt gewerkt. De mogelijkheden zijn beoordeeld op criteria als veiligheid voor fietsers en wandelaars, technische haalbaarheid en de mate waarin aaneengesloten fietsen en wandelen mogelijk wordt.

Weekendopenstelling

In het derde kwartaal van 2023 wordt het fietspad op de Afsluitdijk een weekend opengesteld voor fietsers en wandelaars. De A7 blijft open voor het autoverkeer, er zijn wel minder rijstroken beschikbaar voor het wegverkeer. De exacte datum voor de openstelling is nog niet bekend.

Circa 24 kilometer fietsen of wandelen vanaf 2024

Eind 2023 zijn de werkzaamheden langs de dijk afgerond en concentreren de werkzaamheden zich tot de spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand. Het fietspad wordt dan niet langer gebruikt als werkterrein. Omdat de fietsbruggen ter plaatse van beide spuicomplexen dan nog ontbreken, maken fietsers voor het passeren van de spuicomplexen gebruik van de gratis fietsbus. Er worden daartoe extra bushaltes bij de spuicomplexen aangelegd, zodat het mogelijk is om tussen de spuicomplexen Den Oever en Kornwerderzand in beide richtingen aaneengesloten over een lengte van circa 24 kilometer te fietsen of te wandelen.

Naar verwachting kan er in 2026 over de hele Afsluitdijk gefietst worden met uitzondering van de delen bij de bestaande spuimiddelen. Dit in verband met de renovatie en versterking van de bestaande spuimiddelen bij Den Oever en Kornwerderzand die opnieuw worden aanbesteed. Uitvoering van die werkzaamheden zal tot na 2025 doorlopen. Daarom zullen op z’n minst de extra bushaltes en gratis fietsbus beschikbaar blijven en worden mogelijk nog meer maatregelen ingezet.

Meer informatie

Nieuwsarchief