Uitvoering Waddenpoort Den Oever steeds concreter

De uitvoering van Waddenpoort Den Oever wordt steeds concreter en ook zichtbaarder. Zo wordt op dit moment het terrein aan de Havenweg bouwrijp gemaakt voor het bouwen van de Dekamarkt. De bouw van de supermarkt start omstreeks de zomervakantie.

Binnendorpse ontwikkelingen

Onlangs werd het hoogste punt van de nieuwe brede school in Den Oever gevierd. Naar verwachting wordt het gebouw in juni 2014 opgeleverd. Binnenkort wordt samen met de inwoners van Den Oever nagedacht over het gebied Voorstraat en de pleintjes Voorstraat, Zeestraat en Kapelsteeg.

Ontwikkelingen havens

In afwachting van een subsidietoekenning van de provincie Noord-Holland staan er voor Waddenhaven en Vissershaven ook ontwikkelingen op de rol. De wens is om daar een tweede vingersteiger, walkasten, openbare verlichting, openbaar wifi netwerk en bebording te plaatsen. Ook de herinrichting van de Oostkade hoort daarbij, met onder andere vernieuwde camperplaatsen en een aanpassing van het sanitair gebouw.

Zuiderstrand

Op dit moment voeren het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK) en firma Van der Lee de dijkversterking uit aan de omgelegde Stontelerdijk. De werkzaamheden aan het strandje beginnen naar verwachting in oktober met het uitbaggeren van het water rondom het strandje. Daarnaast zal er volgend jaar een nieuw toiletgebouw worden geplaatst. Voor het volledig opknappen van het gebied is subsidie aangevraagd. Provinciale Staten neemt daar eind van dit jaar een besluit over.

Waddenpoort Den Oever_tekening havens

Burgerparticipatie

Bij alle deelprojecten wordt, zoals uitdrukkelijk met de gemeenteraad afgesproken, ingezet op optimale participatie van belanghebbenden. Hiervoor is een kerngroep participatie gevormd met een vaste vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en verenigingen uit Den Oever. Zij worden bij de voorbereiding en uitwerking van verschillende deelprojecten betrokken.

Meedenken?

Wilt u meedenken met één van de deelprojecten van Waddenpoort Den Oever? Neem dan contact op met Jacques de Waal, voorzitter van de kerngroep Participatie Den Oever, via jjmdewaal@hetnet.nl. Of met de gemeente via projecten@hollandskroon.nl.

Nieuwsarchief