Themabijeenkomst vismigratie

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk realiseren plannen om de Afsluitdijk te openen voor vis. Het visvriendelijke sluisbeheer en de Vismigratierivier herstellen de verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en achterland. Er is veel onderzoek gedaan naar de trekvissen bij Kornwerderzand. Welke soorten voorkomen, de aantallen, de verspreiding en het gedrag. Wij nodigen u van harte uit op woensdag 27 mei voor de themabijeenkomst ‘Wat wil de vis’, waar de resultaten van de diverse onderzoeken worden gepresenteerd.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de onderzoeksresultaten en de vertaling daarvan in het ontwerp van de Vismigratierivier en de bediening van de sluizen. Daarnaast krijgt u informatie over het (toekomstige) onderzoeks- en monitoringsprogramma en het internationale belang. Zal de steur terugkeren in het Rijnstroomgebied? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie.

De aftrap van de bijeenkomst wordt verzorgd door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân en de heer Van de Beek van Rijkswaterstaat. De presentaties worden verzorgd door verschillende onderzoeksinstituten en experts.

Programma

De bijeenkomst is op woensdagmiddag 27 mei, aanvang 13.00 uur, einde ca. 16.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

Locatie: Kornwerderzand, Sluisweg 1a.

Aanmelden

We vernemen graag of u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk, via de mail info@denieuweafsluitdijk.nl of 058 – 292 5820. Na opgave ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en routebeschrijving.

Nieuwsarchief