Terugblik informatiebijeenkomst 25 november 2021

Op 25 november 2021 hebben Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Windpark Fryslân en bouwconsortium Levvel opnieuw een digitale bijeenkomst gehouden om een aantal thema’s toe te lichten. Heb je deze gemist? Dan is de bijeenkomst terug te kijken via het YouTube-kanaal van De Afsluitdijk.

Net als de voorgaande bijeenkomsten zaten de sprekers van de vier samenwerkende partijen in de studio om een presentatie te geven. Mieke Peeters van Rijkswaterstaat vertelde over waar we staan met de versterking en de vernieuwing van de Afsluitdijk. Dylan van der Louw van Bouwconsortium Levvel zoomde in op de pompgemalen en de uitdagingen in werkzaamheden. Wiepkje Elsinga van De Nieuwe Afsluitdijk informeerde over de laatste stand van zaken rondom de werkzaamheden bij Kornwerderzand. En niet onbelangrijk, Windpark Fryslân nam voor de laatste keer deel, omdat de werkzaamheden bijna zijn afgerond. Bart Ummels lichtte de laatste loodjes toe.

Terugkijken

Heb je de digitale bijeenkomst op 25 november gemist, kijk hieronder terug.

Vragen

Ben je ook benieuwd welke vragen door de deelnemers zijn gesteld? De vragen en de bijbehorende antwoorden zijn hieronder terug te lezen.

• Het Afsluitdijk Wadden Center (AWC) heeft een horecagelegenheid en er komt een grote horecavoorziening bij het Monument. Lijkt me voor de uitbaters geen leuk vooruitzicht. Of gaat de functie van het AWC in de toekomst veranderen?
Het klopt dat de horecagelegenheid bij het Vlietermonument wordt verruimd. De horecagelegenheid bij het Afsluitdijk Wadden Center blijft bestaan. Het Vlietermonument en AWC functioneren in elkaars verlengde; het Vlietermonument richt zich op verblijven van kortere duur. Het AWC biedt uitgebreider en veelzijdiger informatie en richt zich daarmee op verdieping en een langere verblijfsduur.

Hoe kan in de toekomst de Vismigratierivier bezocht worden?
Het zal mogelijk zijn om de coupure (doorgang) van de Vismigratierivier in de toekomst te bezichtigen. Via het fiets- en wandelpad kan er naar de Vismigratierivier worden gewandeld. In de coupure zelf is het mogelijk om door de coupure onder de A7 door naar de IJsselmeerzijde te lopen en over de Vismigratierivier te wandelen.

Waarom is er zoveel vertraging ontstaan door het niet meenemen van een hydraulische randvoorwaarde?
Als gevolg van de aanpassingen in de hydraulische randvoorwaarden moesten nieuwe berekeningen worden gemaakt en ontwerpen worden aangepast. Daardoor moest de bouw worden uitgesteld. Vervolgens moest opnieuw worden bekeken wanneer deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Veel werkzaamheden binnen het omvangrijke project hangen nauw met elkaar samen vanwege de ingewikkelde logistiek op een beperkt oppervlak en de noodzaak om tijdens de werkzaamheden de weg open te houden en voldoende water af te kunnen voeren door de spuisluizen.

Hoe visvriendelijk zijn de pompen en nieuwe bestaande spuimiddelen?
Bij het ontwerp van de gemalen met pompen is rekening gehouden met de vissen. Dit hebben we gedaan door grote pompen te plaatsen, met weinig bladen en met bladen zonder scherpe randen. Bovendien is er weinig kans dat er vissen bekneld raken tussen het waaierblad en de wand. Zo hebben vissen een zeer grote kans de pompen ongeschonden te passeren.

Waarom is er gekozen om bij Kornwerderzand een basculebrug te plaatsen?
De keuze om bij Kornwerderzand basculebruggen te plaatsen komt voort uit de wens van de regio om de sluis te verbreden. Hierdoor wordt de overspanning van de bruggen groter en is het onwenselijk om een draaibrug toe te passen. Andere typen bruggen zijn afgevallen. Deze locatie is in de normale situatie (dus zonder werkzaamheden) verkeerskundig gezien geen knelpunt. De hoge kosten van een hoge brug die niet meer open hoeft, wegen daardoor niet op tegen de hinder die wordt voorkomen door het niet meer openen van de bruggen. Basculebruggen zijn ook passend omdat in gesloten toestand er geen verticale delen uitsteken, zoals bijvoorbeeld bij een hefbrug. Daardoor blijft de openheid en het karakter van het gebied zo veel mogelijk in stand

Wanneer gaat de radardetectie in bedrijf?
Het radarsysteem wordt de aankomende maanden getest. Hierna moet er toestemming gegeven worden voor de ingebruikname van het radardetectiesysteem. Wanneer de radardetectie in bedrijf wordt genomen, is nog niet bekend.

• Wordt er aan de dijk gewerkt tijdens het stormseizoen?
Er wordt doorgewerkt aan de dijk tijdens het stormseizoen. Maar tijdens het stormseizoen geldt wel dat de dijk niet verzwakt mag zijn door de uitvoering van de werkzaamheden. Als er een extreme storm op komst is dan kunnen snel maatregelen worden genomen om te zorgen dat de dijk veilig is.

Wanneer kunnen de eerste (trek)vissen gebruikmaken van de Vismigratierivier?
Er wordt gefaseerd aan de Vismigratierivier gewerkt. Er wordt nu aan de coupure gewerkt en deze zal in 2023 gerealiseerd zijn. Hopelijk kan er volgend jaar met de volgende delen begonnen worden. Het doel is om de Vismigratierivier eind 2024 te voltooien. Vervolgens zal er een optimalisatiefase plaatsvinden om de Vismigratierivier zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

• Wat is de stand van zaken voor het gebruik van het opgebaggerde zand voor de vismigratierivier nu er onderzoeken lopen naar het uitbaggeren van de vaargeulen?
Er wordt anderhalf jaar lang een onderzoek gedaan naar de invloed van het baggeren op de verzilting van het IJsselmeer. De resultaten worden halverwege 2022 verwacht.

• De fietsbus is in sommige gevallen niet brandveilig aangezien er brandstofvoertuigen mee vervoerd worden. Kunnen jullie deze situatie verbeteren?
De situatie wordt onderzocht, wanneer er een antwoord is, zal er een nieuwsbericht over de uitkomst op deze website geplaatst worden.

• Wanneer is het weer mogelijk om over (een deel) de Afsluitdijk te wandelen?
Rijkswaterstaat voert een verkenning uit naar de mogelijkheden om zo snel als dat verantwoord is weer te kunnen fietsen en wandelen over de Afsluitdijk. Verschillende belanghebbenden, zoals Wandelnet en de Fietsersbond zijn daarbij betrokken. Zodra hier meer over bekend is maken we dit bekend, onder andere op deze website.

• Is het mogelijk om een begeleide rondleiding te krijgen bij de werkzaamheden op de Afsluitdijk?
Vanuit Den Oever zijn er volgend jaar tussen begin maart en eind oktober vaartochten langs de werkzaamheden beschikbaar. Hou de website in de gaten om u aan te melden voor deze tochten. Er wordt op dit moment ook gekeken of er een uitkijkpunt in Den Oever geplaatst kan worden, zodat het werk te overzien is. Op dit moment worden er geen rondleidingen over de werkterreinen gegeven.

• Wat gebeurt er met de monumenten van Lely en de stenenzetter?
De beelden worden teruggeplaatst na de renovatie.

• Welke werkzaamheden zijn er verricht tijdens de afsluiting van 23 november 2021?
In de nacht van 23 november is de Afsluitdijk afgesloten geweest voor het verkeer. Aanleiding voor de afsluiting was onderhoud aan de bruggen bij Kornwerderzand (installatie en testen van nieuwe software voor de bediening). Bouwconsortium Levvel heeft tijdens deze afsluiting de loopbrug bij het Vlietermonument verwijderd. Meer informatie is ook te vinden op de Afsluitdijk.nl.

• Welke maatregelen worden er genomen om voor de vleermuizenpopulatie te zorgen?
De Afsluitdijk ligt op de route van de ruige dwergvleermuizen, die in het voorjaar langs de Afsluitdijk naar de broedgebieden in de Baltische staten en Scandinavië trekken en in het najaar in de omgekeerde richting. De verlichting tijdens de werkzaamheden is met behulp van speciale lichtkapjes afgeschermd waardoor de lichtuitstraling naar het IJsselmeer en de Waddenzee beperkt is. Vleermuizen zijn gevoelig voor blauw en ultraviolet licht. Reguliere straatverlichting op de Afsluitdijk kan de migratieroute van vleermuizen verstoren. Daarom maken we alle openbare verlichting vleermuisvriendelijk, met de lichtkleur warmwit, 3.000 Kelvin. Verder zijn de lichtmasten zo gemaakt dat het licht recht naar beneden schijnt. Ook passen we de hoogte van de lichtmasten aan. Hierdoor is de verstrooiing van het licht beperkt richting IJsselmeer en Waddenzee, het gebied waar de vleermuizen migreren.

• Waarom is er gekozen om de pomp rood te kleuren?
Met de pompgemalen wordt een belangrijke nieuwe functie aan de Afsluitdijk toegevoegd. Om het zicht op het IJsselmeer te behouden en de kenmerkende architectuur van de verticale heftoren van de spuisluizen tot hun recht te laten komen, is er voor gekozen deze zo veel mogelijk onder het maaiveld te realiseren. De nieuwe toevoegingen – die net boven het maaiveld in een glazen constructie worden geplaatst – worden zichtbaar gemaakt door de motoren van de pompen van een opvallende kleur te voorzien. Dit is wel vaker het geval bij machineonderdelen.

Nieuwsarchief