Ter inzage: Startdocument planuitwerking Afsluitdijk

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij van plan is een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project Afsluitdijk.
Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ligt van 26 augustus tot en met 23 september 2013 ter inzage op het gemeentekantoor de Groenlandsvaarder aan de voorstraat 35.

Het Startdocument beschrijft de aanpak van de planuitwerking en de opzet en inhoud van het milieueffectrapport (MER).

Wilt u reageren?

Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk kunt u downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘Projecten/Actuele zienswijzenprocedures’.
U kunt helaas niet meer reageren.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Vragen over de procedure kunt u stellen aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 8016.

Nieuwsarchief