Stremming Stevinsluizen bij Den Oever

Rijkswaterstaat werkt van 6 tot en met 26 februari 2017 en op 8 maart 2017 aan de Stevinsluizen bij Den Oever. De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het wegverkeer, maar wel een stremming voor de scheepvaart. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Vervanging onderdelen

De werkzaamheden bestaan uit het preventief vervangen van de halsbeugellagers en –pennen van de vloeddeuren. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden in 2016 bleken deze onderdelen meer versleten dan vooraf was ingeschat. Om op dat moment een uitloop van werkzaamheden en extra hinder te voorkomen, is besloten de vervanging op een later moment te plannen. Ook de tandwielkasten van de draaibrug bij Den Oever worden preventief vervangen. Door de werkzaamheden te combineren, blijft de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk beperkt.

Hinder scheepvaart

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de schutsluis van het Stevincomplex gestremd voor vaarwegverkeer. De scheepvaart kan omvaren via het Lorentzsluizencomplex. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 6 februari 06.00 uur tot en met 26 februari 2017 22.00 uur en op 8 maart 2017 is de sluis gestremd van 2017. Rijkswaterstaat streeft ernaar zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor weg- en scheepvaartverkeer. Zo worden werkzaamheden aan bruggen en sluizen zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen uitgevoerd.

Nieuwsarchief