Stemmers kiezen: vuurtoren op Noorderhaven

Met 60% van de stemmen is de voorkeur uitgegaan naar locatie C, de strekdam bij de Noorderhaven. De gemeente Hollands Kroon gaat deze locatie uitwerken in een projectplan. In dit projectplan komt te staan welke kosten en procedures (denk aan vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen) verbonden zijn aan de verplaatsing van de vuurtoren naar de Noorderhaven. Dit werken we uit in de maanden februari t/m mei 2015 en leggen we vervolgens voor aan het college.

Kijk voor meer informatie op www.vuurtorendenoever.nl. 

Nieuwsarchief