Start scholenprogramma Op zoek naar de Blije Vis

De Waddenvereniging, It Fryske Gea en Groen Doen hebben vandaag het scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blije Vis’ gelanceerd. De feestelijke lancering vond plaats op basisschool de Barte in Hemelum. Onder toeziend oog van wethouder Maarten Offinga gingen kinderen uit groep 7 en 8 aan de slag met verschillende activiteiten. Tijdens het programma maakten de leerlingen kennis met trekvissen en de Vismigratierivier.

In de ochtend gingen de leerlingen aan de slag met verschillende proefjes. Wat is de invloed van zout water? Kun je aan het uiterlijk van een vis zien of het een sterke of zwakke zwemmer is? ’s Middags was het tijd om de natuur in te trekken. Een hele stoet leerlingen ging op de fiets richting het Mirnser Klif om daar met een zeeg te gaan vissen.

Op zoek naar de Blije Vis

‘Op zoek naar de Blije Vis’ is een educatief programma voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool en bestaat uit een binnen- en een buitenactiviteit. Het programma staat in het teken van de toekomstige Vismigratierivier.

Pilot

Het huidige scholenprogramma is een pilot. De komende weken wordt het programma in samenwerking met Groen Doen, netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de Zuidwesthoek van Fryslân op diverse basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân getest. Aan de pilot doen ruim 20 scholen mee. De officiële start van het scholenprogramma is in 2018. Dan krijgt het een plek in het Afsluitdijk Wadden Center. De opening van het Afsluitdijk Wadden Center staat in het voorjaar van 2018 gepland.

Afsluitdijk Wadden Center

Het Afsluitdijk Wadden Center wordt hét startpunt voor een bezoek aan de Vismigratierivier. Het wordt een plek waar je alle verhalen rondom de Afsluitdijk kunt beleven. Zo kun je onder andere exposities bekijken over de ontstaansgeschiedenis van de dijk, maar ook meer leren over het IJsselmeer, de Waddenzee en natuurlijk de Vismigratierivier.

Geïnteresseerde scholen kunnen via het platform Vrienden van de Blije Vis (www.blijevis.nl) hun interesse voor het scholenprogramma kenbaar maken. Deelname aan het scholenprogramma is pas vanaf volgend jaar weer mogelijk.

Lees hier meer over de blije vis.

Nieuwsarchief