Standbeeld ingenieur Lely verplaatst naar definitieve plek

Op dinsdag 20 juni jl. is het imposante standbeeld van ingenieur Cornelis Lely, dat op de Afsluitdijk nabij het Vlietermonument staat, verplaatst naar zijn definitieve plek. De verplaatsing van het standbeeld maakt deel uit van de herinrichting van het gebied rond het Vlietermonument.

Aan de noordkant van de A7 is de parkeerplaats voor bezoekers vanuit Friesland uitgebreid. Ook is er een ‘balkon’ gemaakt met een spectaculair uitzicht over de Waddenzee. Omdat veel toeristen van deze plek gebruikmaken, en dan ook graag op de foto gaan bij het standbeeld van ir. Lely, heeft Rijkswaterstaat besloten het beeld op nagenoeg dezelfde locatie te laten staan. Vanwege de herinrichting is het standbeeld opnieuw ingepast en daarbij zo’n 15 meter verplaatst. Langsrijdende automobilisten kunnen het standbeeld van ir. Lely weer aanschouwen. De parkeerplaats aan de Waddenzeezijde wordt naar verwachting in de zomer van 2023 weer geopend.

Historische plek Afsluitdijk

Het standbeeld van ir. Lely maakt deel uit van een ensemble van verschillende elementen op deze historische plek waar in 1932 het laatste gat in de Afsluitdijk werd gesloten. Behalve het standbeeld vindt men hier het Vlietermonument met uitzichttoren van de beroemde architect Dudok, een restaurant, een loopbrug, het balkon op de kruimuur en aan beide zijden van de A7 voldoende parkeerruimte. Het Vlietermonument wordt momenteel gerestaureerd en uitgebreid.

Standbeeld ir. Lely

Lely is de grondlegger van die Zuiderzeewerken. In 1891 werkte de jonge ingenieur de eerste levensvatbare plannen uit voor de Afsluitdijk. In 1913 zorgde hij er als minister van Waterstaat voor dat het project op de agenda van het kabinet kwam. Ingenieur Cornelis Lely overlijdt in 1929. In 1954 onthult koningin Juliana het standbeeld, een creatie van de beroemde beeldhouwer Mari Andriessen. Het is overigens niet de eerste keer dat het standbeeld een andere plek op de Afsluitdijk krijgt. In 2007, het jaar dat de Afsluitdijk 75 jaar bestond, werd het monument verplaatst van Den Oever naar deze plek vlakbij het Vlietermonument.

Nieuwsarchief