Stakeholdersbijeenkomst juni

Op 1 en 3 juni 2021 organiseren Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Windpark Fryslân en bouwconsortium Levvel de stakeholdersbijeenkomst. Het webinar is nog terug te zien via deze link en vul het wachtwoord in: Afsluitdijk2021!*

Inhoudelijke dialoogsessies

Op donderdag 3 juni zijn er een aantal inhoudelijke, online sessies over specifieke onderwerpen. Hier kun je vragen stellen en van gedachten wisselen over het onderwerp. Je kunt één van de volgende onderwerpen volgen. Aanmelden voor de online sessie? Klik dan hier.

  • Monument: Het Monument op de Afsluitdijk is aan renovatie en onderhoud toe. Mede op verzoek van provincies en gemeenten verbetert Rijkswaterstaat dit monumentale gebouw. Daarnaast wordt ook de buitenruimte vernieuwd. In deze sessie vertellen we je meer over de plannen bij het Monument.
  • Club Afsluitdijk: Club Afsluitdijk’ is opgericht om de verbinding tussen de werkzaamheden ten behoeve van de versterking van de Afsluitdijk en de omgeving te vergroten. In deze sessie bespreken we de meest kansrijke ideeën die in de sessie van november 2020 zijn opgehaald en kunnen nieuwe ideeën worden ingebracht.
  • Blue Energy: Fossiele brandstoffen zoals olie en gas raken op. De regionale overheden die samenwerken binnen De Nieuwe Afsluitdijk willen ruimte bieden voor nieuwe vormen van duurzame energie. REDstack startte op de Afsluitdijk ‘Blue Energy’ met als doel het opwekken van energie uit zoet en zout water. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Praat jij mee over de laatste stand van zaken?
  • Inrichting Kazematteneilanden: In deze sessie vertellen we over de integrale visie op het landschap van de Afsluitdijk, met specifiek de aandacht voor de knooppunten Den Oever (Robbenplaat) en Kornwerderzand. Hierbij zal worden ingegaan op zaken zoals de inrichting van de kazematteneilanden, de recreatieve beleving en de historische context.
Nieuwsarchief