Ruim 9,5 ton voor Waddenpoort Den Oever

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen in totaal € 958.678 beschikbaar stellen aan de gemeente Hollands Kroon voor het programma Waddenpoort Den Oever.

Het programma Waddenpoort Den Oever is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk. Dit programma probeert de relatie tussen Den Oever en het Wad te versterken door het Wad vanaf de kust beter beleefbaar te maken, de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de passanten- en visserijhaven te vergroten en te zorgen voor voldoende overnachtingsgelegenheden aan en rond het Wad. Het gaat om projecten die als kans zijn opgepakt bij de dijkversterkingen (versterking havendijk Den Oever, Afsluitdijk en Stontelerdijk). En ze dragen allemaal bij aan de werkgelegenheid in de regio en hebben een positief effect op recreatie, toerisme en natuur. De projecten zijn afgestemd met het programma ‘De Kop Werkt!’ waarin gemeenten en provincie nauw samenwerken om de regio te versterken.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Dit programma zorgt voor een sterkere identiteit van Den Oever als onderdeel van de Waddenkust. Hierdoor groeit de aantrekkelijkheid van Den Oever als recreatieve en toeristische bestemming, wat moet leiden tot meer bezoekers en economische groei.”

Waddenpoort Den Oever

Het programma bestaat uit diverse projecten. Het gaat onder meer om uitbreiding van de capaciteit van de Waddenhaven als passentenhaven, nieuwe voorzieningen voor passagiers van cruiseschepen, vernieuwing van de kades van de Vissershaven, het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen van de camperplaatsen bij de havens, de aanleg van een strand met voorzieningen en een waddenbelevingspunt met een observatorium. Alle projecten dragen bij aan het versterken van de sociaaleconomische infrastructuur en recreatieve voorzieningen van Den Oever. Aanleiding hiervoor is de (economische) krimp in de regio en de noodzakelijke versterking van de Havendijk, de Stontelerdijk en de Afsluitdijk.

Nieuwsarchief