Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk onherroepelijk

Met het intrekken van het laatste beroep is het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk op maandag 4 juli onherroepelijk geworden. Eind maart bleken hiertegen een tweetal beroepen ingesteld bij Raad van State, een bijzonder laag aantal voor een dergelijk project. Afgelopen maanden is er intensief contact geweest tussen de appelanten en Rijkswaterstaat en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat beide beroepen zijn ingetrokken. Hiermee is het Rijksinpassingsplan onherroepelijk.

Omgevingsmanager Lukas Meursing: ‘We zijn ontzettend trots op het feit dat we zonder tussenkomst van Raad van State een onherroepelijk besluit hebben. Een intensief participatietraject van afgelopen jaren en samenwerking met de mede-overheden heeft zijn vruchten afgeworpen.’

Tussen 2018 en 2022 wordt de Afsluitdijk versterkt. De afgelopen jaren is er gewerkt aan het Rijksinpassingsplan en een Natuurbeschermingswetvergunning en een Flora- en faunawetontheffing. Het ontwerp voor het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende onderzoeken en vergunningen hebben in het voorjaar van 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen, ook is er ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd. De beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Antwoord. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 januari 2016 het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Vervolgens lagen de besluiten en de Nota van Antwoord ter inzage. Daar waren de oorspronkelijke beroepen op ingediend.

Nieuwsarchief