Restauratie en uitbreiding Vlietermonument van start

Met het afbikken van enkele tegels op de begane grond gaven Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland, en Wop Schat, projectmanager Afsluitdijk Rijkswaterstaat, op 13 april symbolisch het startsein voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument. Aannemersbedrijf Koninklijke Woudenberg brengt het Vlietermonument op de Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat terug in originele staat én realiseert de uitbreiding.

Historische betekenis

Het Vlietermonument markeert de plek waar de Afsluitdijk in 1932 is gesloten. In 90 jaar tijd zijn het monument en de buitenruimte diverse keren aangepast en gerenoveerd, niet altijd in lijn met het ontwerp van Dudok. Bovendien voldoet het Vlietermonument niet meer aan de eisen op gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid en toegankelijkheid. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerkingsverband tussen gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân en provincies Fryslân en Noord-Holland) grijpen nu de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk aan om ook het monument in ere te herstellen en klaar te maken voor de toekomst.

Symbolisch het startsein voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument. Wop Schat (links) en Cees Loggen (rechts).

Wop Schat: ‘Het Vlietermonument was een geschenk van de bouwer van de Afsluitdijk aan de Staat der Nederlanden. Het is onze verantwoordelijkheid om dit geschenk voor de toekomst te behouden. Ik ben blij dat de allure van het Vlietermonument straks in ere is hersteld.’

Gedeputeerde Cees Loggen: ‘Als drukbezochte trekpleister is het historische Vlietermonument belangrijk voor de regio. Mooi dat het monument klaargemaakt wordt voor de toekomst, mede door de financiële bijdrage van provincie Noord-Holland, gemeente Hollands-Kroon en het Waddenfonds. Zo wordt dit weer dé plek waar iedereen wil stoppen om te genieten.’

Vlietermonument in de steigers

De restauratie en uitbreiding worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Koninklijke Woudenberg; een aannemer met grote ervaring op gebied van restauratie én duurzame nieuwbouw. Na de starthandeling begint Koninklijke Woudenberg met de restauratie. Koninklijke Woudenberg verwijdert het stucwerk en herstelt eventuele betonschade. Uiteindelijk wordt het monument teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Naast de restauratie van het Vlietermonument, bouwt Koninklijke Woudenberg ook een uitbreiding van het verblijfsgedeelte in de dijk. Deze werkzaamheden starten in september 2023. De werkzaamheden aan het monument zijn naar verwachting in najaar van 2024 gereed. Nadat een exploitant is gezocht, kunnen bezoekers waarschijnlijk eind 2024 weer genieten van een kopje koffie op deze bijzondere plek. Gedurende deze werkzaamheden is het parkeerterrein gesloten voor publiek. 

Het Vlietermonument in de steigers.
Nieuwsarchief