Regulier onderhoud sluizen Afsluitdijk september

Hinder voor de scheepvaart

Rijkswaterstaat werkt in Den Oever aan de Stevinsluis van 12 tot en met 14 september. Aansluitend wordt aan de Lorentzsluizen in Kornwerderzand gewerkt van 19 tot en met 23 september. De werkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 08.00 en 17.00 uur. Scheepvaart moet rekening houden met langere wachttijd of extra vaartijd. Wegverkeer ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden zijn de sluisdeuren buiten werking. Daardoor is de sluiskolk waar aan gewerkt wordt volledig gestremd. Het betreft een geplande jaarlijkse inspectie. Rijkswaterstaat meet of de sluisdeuren en aangrijppunten goed zijn afgesteld. Gelijktijdig voert Rijkswaterstaat een aantal werkzaamheden uit bij de nieuwe keersluis in Den Oever; de aanvaarbeveiliging voor de keersluis wordt geplaats, de sluisdeuren worden getest en een cameramast wordt verhoogd.

Hinder en omleidingen voor scheepvaart

Voor de scheepvaart geldt onderstaande hinder. Buiten deze werktijden zijn de sluizen bereikbaar voor scheepvaart. De informatie is ook bekendgemaakt via BAS berichtgeving en op vaarweginformatie.nl.

  • Stevinsluis (Den Oever) 12 tot en met 14 september
    De Stevinsluis is van 12 tot en met 14 september, dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gestremd voor scheepvaart. Scheepvaart kan gebruikmaken van de Lorentzsluizen Kornwerderzand.
  • Grote kolk Lorentzsluis (Kornwerderzand) 19 tot en met 21 september
    De grote kolk Lorentzsluis is van maandag 19 tot en met woensdag 21 september dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gestemd voor scheepvaart. Scheepvaart kan gebruikmaken van de kleine kolk Lorentzsluis.
  • Kleine kolk Lorentzsluis (Kornwerderzand) 22 tot en met 23 september
    De kleine kolk Lorentzsluis is op donderdag 22 en vrijdag 23 september dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gestremd voor scheepvaart. Scheepvaart kan gebruikmaken van de grote kolk Lorentzsluis.

Veiligheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid en de doorstroming op en rond de vaarwegen en zorgt ervoor dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft. De veiligheid van de werknemers heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Stremming of afsluiting korter of langer

Afhankelijk van het verloop en de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de stremming korter of langer duren. Ga voor actuele informatie naar de website www.vaarweginformatie.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en emailadres loket@deafsluitdijk.nl.

Nieuwsarchief