Project Afsluitdijk ontvangt Duurzaamheidsparel

Op de Infratech-beurs in Ahoy Rotterdam op 15 januari jl. hebben Rijkswaterstaat en Levvel een duurzaamheidsparel ontvangen voor het project Afsluitdijk. Deze parel is een waardering voor projecten die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. De prijs is een initiatief van het samenwerkingsverband duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW).

Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend door opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus, in totaal ruim 60 partijen uit de sector. De partijen zijn divers en komen uit de gehele sector, maar ze zijn allen gelijkgestemd. Het is een unieke samenwerking, met als doel het naar een hoger plan tillen van duurzaamheid in de sector. Tijdens Infratech werd project Afsluitdijk in het zonnetje gezet met een duurzaamheidsparel. De prijs werd uitgereikt aan Carlos Mollet (Levvel) en Joost van de Beek (Rijkswaterstaat).

De Afsluitdijk wordt tussen 2019 en 2023 versterkt over de gehele lengte van 32 kilometer. Ook wordt de capaciteit vergroot om overtollig water af te voeren uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Daarvoor worden er extra spuisluizen gemaakt in Den Oever en worden er grote pompen ingebouwd die bij extreem weer grote hoeveelheden water in korte tijd kunnen afvoeren.

Bij het project Afsluitdijk is op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzaamheid. Voor  de speciaal ontwikkelde Levvel-blocs waarmee de dijk wordt versterkt is veel minder beton nodig dan voor vergelijkbaar materiaal voor dijkversterkingen. Dat lijdt tot een CO2-reductie van 56%. Voor het afvoeren van water heeft Levvel een slim ontwerp ontwerp gemaakt: een combinatie van spuien en pompen. Door optimaal gebruik te maken van de getijden worden de pompen alleen ingezet als het echt niet anders kan. Daardoor is er bijna 10x minder stroom nodig dan oorspronkelijk was voorzien. De energie die nodig is wordt lokaal gewonnen met een zonnepark nabij Den Oever. Ook bij aanleg van het tijdelijke kantoor en de fabriek waarin Levvel-blocs worden geproduceerd wordt gebruik gemaakt van principes van (circulair) hergebruik. Ook wil het project een vliegwiel zijn voor de lokale economie en een bijdrage leven aan lokale werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Carlos Mollet: ‘Vanaf begin van het project was duidelijk dat Rijkswaterstaat in dit project duurzaamheid als een van de belangrijkste pijlers zag. We zijn uitgedaagd om tot het uiterste te gaan en om in ons ontwerp duurzaamheid op alle punten mee te nemen. We zijn trots met de waardering die we met deze parel krijgen.’

Joost van de Beek: ‘Met de teams van Levvel en Rijkswaterstaat is afgelopen jaren hard gewerkt aan dit mooie project. Deze parel is een belangrijke waardering voor deze teams. Ik hoop dat we hebben laten zien dat duurzaamheid iets is dat je hier en nu in praktijk kan en moet doen. De aanpak duurzaam GWW heeft ons hierbij heel goed geholpen en kan voor elk project een betekenisvolle rol spelen.’

Nieuwsarchief