Oplevering nieuwe spuisluizen bij Den Oever eind 2026

De nieuwe spuimiddelen in Den Oever zijn onderdeel van de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee bouwen we twee extra spuisluizen en een gemaal. De oplevering van deze nieuwe spuisluizen is verschoven van eind 2025 naar eind 2026. Dit heeft te maken met een duikongeval bij de werkzaamheden in oktober 2022. Door het stil leggen van het werk, een alternatieve werkwijze die langzamer is en voorwaarden voor de uitvoer van het werk, moest de bouwfasering aangepast worden.

Oorzaak verschuiving einddatum

De arbeidsinspectie heeft na het ongeluk alle werkzaamheden aan de nieuwe spuisluizen in Den Oever stilgelegd. Pas na enkele weken was het mogelijk de werkzaamheden gefaseerd weer op te starten. In overleg met de arbeidsinspectie, is de werkmethode voor het ontgraven en schoonmaken van de bouwkuipen gewijzigd. Deze alternatieve werkwijze was echter langzamer. Daarbij komen nog de bijzondere omstandigheden op de Afsluitdijk, zoals de beperkte ruimte en de voorwaarden voor werken in het open en gesloten seizoen. Dit veroorzaakt een domino-effect waardoor de hele bouwplanning van de nieuwe spuisluizen in Den Oever is gewijzigd naar oplevering eind 2026.

Deze tekening is een indicatieve weergave van de planning d.d. juni 2024.

Het werk gaat door

Het werk aan de Afsluitdijk gaat door om Nederland veilig en bereikbaar te houden. Naast de werkzaamheden voor de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk, werken we aan andere projecten op de Afsluitdijk. Bijvoorbeeld aan de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument, de aanleg van de Vismigratierivier en het onderhoud van delen van de bruggen bij Den Oever en Kornwerderzand. Hierna volgen nog andere projecten zoals het vervangen van de bruggen en het renoveren en versterken van de bestaande spuimiddelen. Ook zijn er plannen om de sluis bij Kornwerderzand te verruimen. Door ontwikkelingen zijn Rijk en regio in gesprek over de voortgang van dit project.

Nieuwsarchief