Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 ter inzage

Rijkswaterstaat bouwt tussen 2018 en 2022 pompen in de Afsluitdijk om sneller overtollig water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren naar zee. Deze pompen gebruiken veel energie. Rijkswaterstaat wil deze energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn hiervoor het meest geschikt. Om deze ruimtelijk in te passen is het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 opgesteld. In dit Rijksinpassingsplan wordt ook het vergroten van de doorvaartbreedte van de keersluis Kornwerderzand mogelijk gemaakt en komt er meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen. Dit plan is een aanvulling op het onherroepelijke Rijksinpassingsplan Afsluitdijk (2016).

Wilt u een zienswijze geven?

Van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2017 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u de kennisgeving waarin u leest op welke drie manieren u een zienswijze kunt geven en waar u de stukken digitaal en op papier vindt.

Informatiebijeenkomst

U bent welkom op onze informatiebijeenkomst. U kunt op 29 november 2017 tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen. Op 19.30 uur is er een korte plenaire presentatie. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Adres: Informatiecentrum De Nieuwe Afsluitdijk, Sluisweg 1a, Kornwerderzand.

Kennisgeving ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017

Nieuwsarchief