Ontwerp-ontheffing Flora- en faunawet ter inzage

Van maandag 2 november t/m maandag 14 december 2015 ligt de ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ten behoeve van het project Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit.

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale partijen in het samen­werkingsverband de Nieuwe Afsluitdijk aan het realiseren van duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de projecten is de aanleg van een Vismigratierivier.

Inzien van de stukken


De ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ligt van 2 november t/m 14 december 2015 ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-

Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Voor adressen kunt u kijken bij veel gestelde vragen. U kunt de ont­werp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ook digitaal inzien.

Reactie


U kunt uw zienswijze digitaal indienen via e.sibelt@fryslan.frl of per post zenden naar Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. Ester Sibelt, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Heeft u vragen, kijk dan bij de veel gestelde vragen, of neem contact op via tel. 058 292 8724 of mail naar e.sibelt@fryslan.frl.

Voor meer informatie over de procedure of het digitaal inzien van de stukken zie www.fryslan.frl/afsluitdijk of http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

Nieuwsarchief