Onderzoek naar trillingen en golfklappen

De TU Delft en project Afsluitdijk zijn een samenwerking gestart. De TU zet een onderzoeksprogramma op dat kan bijdragen aan het ontwerp van de spuisluizen en de inbouw van pompen bij Den Oever. Rijkswaterstaat draagt financieel en inhoudelijk bij aan de onderzoeken. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Trillingen van een pomphefdeur

De interactie tussen de pomp, het water en de constructie van de sluis levert een ingewikkeld krachtenspel op, waar met de huidige rekenmethoden moeilijk aan kan worden gerekend. Orson Tieleman van de TU Delft gaat hiervoor een model ontwikkelen, waaruit duidelijk zal worden welke krachten op de verschillende onderdelen van de constructie zoals de schuif en de betonconstructie gaan werken. Bas Hofland van de TU Delft: ‘Het is de uitdaging om de inhoudelijk complexe fysica te vertalen naar gereedschappen die bruikbaar zijn voor het ontwerp en beheer van de sluizen in de Afsluitdijk.’

Golfklappen op constructies

Door Deltares zijn afgelopen jaar kleinschalige modelproeven uitgevoerd voor het bepalen van de golfbelastingen op onderdelen van de spuicomplexen. Vertaling van de gemeten waarden (de krachten uit het water en de golven tegen de constructie) naar belastingen op de constructies (hoe vangt het spuicomplex het op) blijkt echter niet zo eenduidig te zijn. Daarom gaat Xuexue Chen van de TU Delft voor dit onderdeel een mogelijke nieuwe ontwerpaanpak onderzoeken, onder meer gebruik makend van de metingen voor de Afsluitdijk. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de werkelijke belasting op de constructie afhankelijk is van het dynamisch gedrag van de constructie. Daarmee wordt bedoeld in welke mate een constructie meebeweegt. Afhankelijk daarvan kan bepaald worden wat het effect is voor de constructie.

Samenwerking

De TU Delft levert de komende tijd kennis en producten aan Rijkswaterstaat. Technisch manager Rob Bongers: ‘Dit onderzoeksprogramma biedt voor het project dé kans om op deze onderdelen voorop te lopen in de techniek. Ik ben blij met deze samenwerking. De onderzoeken gaan meer kennis opleveren over deze complexe onderwerpen. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of de uitkomsten direct toegepast kunnen worden. Onderzoek blijft natuurlijk wel pionierswerk. Het project gaat binnenkort de aanbestedingsfase in. De gegadigden worden op de hoogte gesteld van de onderzoeken en de tussentijdse resultaten.’
Bas Hofland van de TU Delft: ‘Het is mooi dat Rijkswaterstaat ook van mening is dat er meer fundamentele kennis nodig is voor het onderhouden en ontwerpen van de sluizen in de Afsluitdijk.”

Nieuwsarchief