Onderzoek conditie beton spuisluizen

Vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar onderzoekt Rijkswaterstaat de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen. Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.

Inspecties betonnen objecten

Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare  brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang van schade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld. Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli en het einde van dit jaar plaats. Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, deze worden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt – in verband met het naderende spuiseizoen – begonnen met inspecties onder water van de spuisluiscomplexen. Voor het onder water onderzoek aan de spuisluizen worden de spuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indien nodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van de spuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel boven water van de schut- en spuisluizen plaats.

Hinder wegverkeer

Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1 september ongeveer één keer per week over enkele honderden meters slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het wegverkeer. Deze hinder vindt met name ’s nachts plaats.

Ga goed voorbereid op reis: www.rijkswaterstaat.nl.

Hinder langzaam- en fietsverkeer

Het fietsverkeer moet ter hoogte van de werkzaamheden over een smalle fietsstrook passeren. Daarbij maken de twee richtingen gebruik van dezelfde strook. Dit gebeurt om en om onder verkeersbegeleiding. Voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren. Brom- en scootmobielen kunnen dit deel van het fietspad niet passeren. Neem voor meer informatie contact op met 0800-8002.

De objecten

De Afsluitdijk telt 25 spuikokers verdeeld over twee complexen. 15 kokers in Den Oever en 10 in Kornwerderzand. De spuisluizen bestaan uit groepen van 5. Per groep worden 2 kokers onderzocht. Dat betekent dat er in totaal 10 spuisluizen geïnspecteerd worden. Het droogzetten en inspecteren van een koker duurt een kleine week. Ook worden de vier bruggen en drie schutsluizen boven de waterlijn onderzocht. De onder water inspecties van de schutsluizen worden begin volgend jaar uitgevoerd.

Droogzetten spuikokers

De kokers worden drooggezet door vanaf de weg en het water schotten aan de IJsselmeer- en de Waddenzeezijde te plaatsen. Vervolgens worden de kokers, die 12 meter breed en 7 meter diep zijn, leeggepompt. Specialisten inspecteren de kokers hierna van binnenuit. De inspectie van een koker duurt circa 1 à 2 dagen. De resterende tijd is nodig voor het droogzetten van de koker.

Functie van spuisluizen

Spuisluizen zorgen ervoor dat overtollig water uit het IJsselmeer in de Waddenzee wordt geloosd en wordt voorkomen dat hoog water van de Waddenzee het IJsselmeer instroomt. Overstromingen worden hierdoor voorkomen. Ook zorgen de spuisluizen voor het peilbeheer van het water op het IJsselmeer en indirect op het Markermeer. In de Afsluitdijk bevinden zich twee spuisluiscomplexen. Het spuisluiscomplex Den Oever bestaat uit drie spuisluizen met elk vijf spuikokers. Het spuisluiscomplex Kornwerderzand bestaat uit twee spuisluizen met eveneens elk vijf spuikokers.

Nieuwsarchief