Ondernemers gezocht voor exploitatie Beleefcentrum

Om een impuls te geven aan recreatie en toerisme, wil De Nieuwe Afsluitdijk bij Kornwerderzand samen met marktpartijen een zogenoemd Beleefcentrum ontwikkelen. Er hebben zich inmiddels meerdere gegadigden gemeld. Deze zomer wordt voor de exploitatie een openbare aanbesteding gehouden.

‘De Afsluitdijk is een internationaal bekend icoon’, zegt Gertjan Elzinga, projectleider Recreatie & Toerisme voor De Nieuwe Afsluitdijk. ‘Maar op het gebied van toerisme hebben we daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Toen de dijk in 1932 werd aangelegd, speelde toerisme geen rol van betekenis. Maar inmiddels stoppen zo’n 300.000 toeristen op de Afsluitdijk. Elzinga: ‘240.000 bij het Monument en 60.000 bij Kornwerderzand. Nu de Afsluitdijk vanaf 2017 stevig op de schop gaat, kan het toerisme in de kop van Noord-Holland en Fryslân daarop meeliften. We willen de opknapbeurt van de Afsluitdijk aangrijpen om de toeristische werkgelegenheid en de economie in de kop van Noord-Holland en Fryslân een impuls te geven.

Educatieve attractie

‘We zijn gaan nadenken over de vraag hoe je bezoekers op een aantrekkelijke en gastvrije manier op de Afsluitdijk kunt ontvangen. De krappe lunchroom bijvoorbeeld, met wc’s onder het Monument, is gevestigd in een voormalige technische ruimte van Rijkswaterstaat. Niet het visitekaartje van Nederland dat je zou willen zijn voor internationale toeristen. Hetzelfde geldt voor de gebrekkige toegankelijkheid van Kornwerderzand en in het bijzonder het Kazemattenmuseum. Uit onderzoek blijkt dat de locaties Monument en Kornwerderzand het meest voor de hand liggen voor een gastvrije ontvangst van toeristen. Bij het Monument blijft, zelfs met een uitbreiding, de ruimte beperkt. Daarom gaan we daar de bestaande voorzieningen verbeteren voor bezoekers die een korte stop maken. Bij Kornwerderzand is veel meer ruimte. Bovendien gaat daar van alles gebeuren. Denk maar aan de plannen voor de nieuwe Vismigratierivier en de verruiming van de sluis voor superjachten. Daarom ontwikkelen we daar samen met marktpartijen een Beleefcentrum Afsluitdijk “nieuwe stijl”: een eigentijdse, inspirerende educatieve attractie met horeca, parkeer- en aanlegplaatsen. Hier kunnen bezoekers de Afsluitdijk, het IJsselmeer en Unesco Waddenzee ruiken, proeven, zien, horen en voelen, zelfs (of misschien vooral) met “slecht” weer.’

Gezocht: exploitant die samen met ons het Beleefcentrum tot een succes maakt!

De overheid en marktpartijen gaan dit Beleefcentrum gezamenlijk ontwikkelen, waarbij een marktpartij zich richt op de exploitatie. ‘Via een openbare aanbesteding selecteren we de meest geschikte exploitant. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daarvoor inschrijven’ zegt Elzinga. ‘Het gebouw zelf blijft op deze bijzondere plek eigendom van de overheid’, zegt Elzinga. ‘Via een openbare aanbesteding selecteren we de meest geschikte exploitant. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daarvoor inschrijven. Dat kan één ondernemer zijn, die zowel de horeca als de educatieve attractie exploiteert. Maar het kan ook een consortium zijn. Voorwaarde is dat een langdurige exploitatie mogelijk is. We selecteren ook op passendheid bij de unieke locatie op de Afsluitdijk. Een WOK-restaurant met ballenbak maakt weinig kans. Maar een exploitant die de verhalen van de Deltawerken, duurzame energie UNESCO Waddenzee, IJsselmeer en de Vismigratierivier vertaalt naar een spannende, eigentijdse, educatieve attractie past goed op deze bijzondere plek. Zeker als de effecten van een Beleefcentrum ook op de omgeving een positieve uitwerking hebben. Kornwerderzand en het Beleefcentrum moeten bovendien een representatieve toegangspoort naar Fryslân zijn, zeker in de aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018.’

Planning

Er is bewust voor gekozen om eerst de exploitant te selecteren. Elzinga: ‘De aanbesteding start in mei of juni. We hopen in het najaar met de geselecteerde exploitant aan tafel te zitten en zijn concept uit te werken. In samenspraak met hem gaan we in 2016 een architect en een aannemer selecteren, die het gebouw gaan ontwerpen en realiseren. Aan dat gebouw stellen we ook eisen. Het moet een bijzonder gebouw worden en passen bij de beeldkwaliteit van de Afsluitdijk. De exploitant wordt de huurder van het gebouw. In 2017 moeten de bouwwerkzaamheden plaatsvinden en in het voorjaar van 2018 moet het Beleefcentrum open gaan. Dan is Fryslân immers Culturele Hoofdstad van Europa. Bovendien verwachten we dat de werkzaamheden aan de Afsluitdijk veel bezoekers gaan trekken. Het Beleefcentrum wordt dan echt de huiskamer van het project Afsluitdijk.’

Bekendmaking aanbesteding

De aanbesteding wordt bekend gemaakt via Tenderned . ‘Maar wij realiseren ons dat exploitanten wellicht niet regelmatig op deze website kijken. Daarom gaan we ook via social media en advertenties zoveel mogelijk geschikte partijen op de aanbesteding wijzen’, aldus Elzinga.

Meer informatie over de aanbesteding op Tenderned

Nieuwsarchief