Onderhoud aan Afsluitdijk voorspellen met data

Na de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk blijft bouwconsortium Levvel 25 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Een nieuwe fase, met een nieuwe manier van werken op basis van data.

Per 1 januari 2023 is bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis) voor een aantal onderdelen van de Afsluitdijk de onderhoudsfase ingegaan. Het gaat om een deel van de versterkte dijk, de verbeterde snelweg A7, de nieuwe keersluis bij Den Oever en het zogeheten inkoopstation bij Den Oever voor het verdelen van de stroomvoorziening over alle objecten. Het is dan ook een heel breed palet aan diensten, van groenonderhoud tot installatietechniek. Standaardwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld bermen maaien, kapotte lampen vervangen, onderdelen smeren en software upgraden.

Goed voorbereid

Levvel onderhoudt de dijk inmiddels al een aantal jaar, benadrukt projectdirecteur Richard Wildeman. ‘Tijdens de renovatie moesten de bestaande onderdelen van de Afsluitdijk ook goed blijven werken. En bij de vernieuwing dachten we ook na over de fase daarna. Bijvoorbeeld door in ontwerpkeuzes alvast rekening te houden met deze onderhoudsfase op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en onderhoud.’

Samenwerken voor het algemeen belang

‘In principe vult Levvel de onderhoudswerkzaamheden zelf in’, vertelt Peter Kruitwagen, assetmanager van Rijkswaterstaat. ‘Wij stellen eisen, bijvoorbeeld dat de snelweg veilig is en de berm er netjes uitziet. Maar Levvel bepaalt hoe vaak ze daarvoor maaien. Toch moeten we op de Afsluitdijk relatief veel samenwerken, omdat sommige eisen, zoals hoogwaterveiligheid, voor ons extra belangrijk zijn. Als een keersluis dicht moet om extreem hoogwater tegen te houden, mag hij niet net in onderhoud zijn. Daar is overleg voor nodig.’

Werken met data

Om te bepalen welke werkzaamheden wanneer nodig zijn, gaat Levvel veel gebruikmaken van automatisch verzamelde gegevens, legt Wildeman uit. ‘We hebben allerlei sensoren geplaatst die meten wat er met de verschillende onderdelen gebeurt. Deze data lezen we uit in overzichtelijke dashboards. Zo hoeven we minder inspecties ter plaatse te doen en kunnen we beter voorspellen wanneer onderhoud nodig is.’

Centraal pand

Speciaal voor het onderhoud heeft Levvel een nieuw pand gebouwd bij Breezanddijk, halverwege de 32 kilometer lange Afsluitdijk en dus centraal op het te onderhouden werk. Dit is een van de locaties waar Levvel bijvoorbeeld reserveonderdelen en materieel kan opslaan. Zo blijven de aanrijtijden bij werkzaamheden beperkt.

Nieuwsarchief