Omgeving denkt mee over duurzame energie voor pompen

Naast het versterken van de Afsluitdijk gaat Rijkswaterstaat grote pompen inbouwen bij Den Oever. Die zijn nodig om meer en in alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Rijkswaterstaat wil de energie die de pompen gebruiken zelf duurzaam opwekken op en rond de Afsluitdijk. Op 1 en 2 mei vonden hierover bijeenkomsten plaats met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Zonne-energie

De pompen vragen veel energie, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 7.000 huishoudens. Het meest kansrijk voor het duurzaam opwekken van deze energie is zonne-energie. Met de windparken Wieringermeer, Fryslân en Nij Hiddem Houw wordt in de regio namelijk al veel energie gewonnen met wind. Andere energievormen lijken vooralsnog onvoldoende op te leveren.

Om genoeg zonne-energie op te wekken voor de pompen is maximaal 29 hectare ruimte nodig op de Afsluitdijk en op de Koppen. Bijvoorbeeld bij de verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en Zurich en op de dijk bij Breezanddijk.

Denkrichtingen

Tijdens de bijeenkomsten in mei toonde Rijkswaterstaat illustraties van de eerste denkrichtingen. Al snel werd duidelijk dat het onderwerp enorm leeft in de omgeving en dat er veel vragen zijn. Wordt het met de zonnepanelen niet een rommeltje op de Afsluitdijk? En wordt er wel rekening gehouden met de natuur? Er werd ook flink meegedacht, vooral over de locaties waar de zonnepanelen moeten komen. Positieve geluiden waren er voor een zonne-energie eiland bij Breezanddijk, dat zelfs toeristen zou kunnen trekken. Terwijl de locatie bij Zurich en omgeving juist weerstand opriep, omdat dat gebied al zo veel te maken heeft met windenergie.

Gebiedsontwikkeling Makkum-Zurich

Op de bijeenkomst op 2 mei stond ook de brede gebiedsontwikkeling Makkum-Zurich door programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk op de agenda. Een aantal projecten van het programmabureau is al in gang gezet, zoals de Vismigratierivier en de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center. De Nieuwe Afsluitdijk wil nu samen met de bewoners en bedrijven volgende stappen zetten, waarbij toerisme, recreatie, OV-ontwikkelingen, verbeteren van de leefbaarheid, natuur- en landschap belangrijke speerpunten zijn.

Meer informatie

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst. Rijkswaterstaat neemt alle inbreng mee in de verdere uitwerking van de plannen. Op 8 juni vindt een volgende bijeenkomst plaats, waarin wordt besproken wat de uitkomsten van die eerdere inbreng zijn en wat dat betekent voor de duurzame energieopwekking. Wilt u daar als belanghebbende bij zijn of op andere wijze meedenken over de plannen? Stuur dan een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.

Nieuwsarchief