Off grid: op innovatieve wijze altijd duurzame energie leveren

Het bedrijvenconsortium 130 Renewables heeft het initiatief genomen voor een Off Grid Test Centre bij de Afsluitdijk. Off grid betekent een volledig autonoom werkend duurzaam energiesysteem met eigen opwekking, opslag en verbruik, dat niet op het openbare stroomnet is aangesloten.

‘De bedrijven willen een tijdelijke proefopstelling opzetten en daarmee een zelfvoorzienend systeem ontwikkelen en testen, waarbij verschillende duurzame technieken naast elkaar worden toegepast en vooral optimaal op elkaar worden afgestemd’, vertelt Bert Wijnsma. Vanuit het programma De Nieuwe Afsluitdijk legt Wijnsma relaties tussen het bedrijfsleven en overheden met als doel de duurzaamheidsambities voor de Afsluitdijk te realiseren. ‘De bedrijven maken gebruik van zonnepanelen, een windturbine en opslag. Ook de al bestaande proefinstallatie voor getijdenenergie bij Den Oever – met drie turbines naast elkaar in een spuikoker van het spuisluiscomplex – zal op het systeem worden aangesloten.’ Doel is een systeem te ontwikkelen dat 24/7 duurzame energie kan leveren in onder meer afgelegen gebieden.

Onderzoek en ontwikkeling

Het Off Grid Test Centre moet een tijdelijke opstelling worden. Het heeft in eerste instantie tot doel te ontwikkelen, te testen en daarvan te leren. ‘De bedrijven willen op innovatieve wijze duurzame energie maken en opslaan’, aldus Wijnsma. ‘Door de technieken slim te combineren kan off grid straks op relatief afgelegen plekken, zoals de Waddeneilanden, een bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen.’

Consortium

Initiatiefnemer van het Off Grid Test Centre is het bedrijvenconsortium 130 Renewables. ‘Dat bestaat uit vier Noord-Hollandse bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie: Tocardo, Wind Energy Solutions (WES), Zon Energie en ES Technologies’, legt Wijnsma uit. ‘Tocardo bouwt turbines waarmee je uit vrij stromend water elektriciteit kunt winnen, WES is een fabrikant van middelgrote windturbines, ES Technologies heeft veel expertise op het gebied van stroomopslag en Zon Energie is een energiedienstverlener op het gehele veld van initiatief tot exploitatie.’

Business cases

Als locatie heeft het consortium Den Oever op het oog, op de plaats waar nu ook de proefinstallatie voor getijdenenergie zit. Maar zo ver is het nog niet. ‘We zitten nog in de onderzoeksfase. Aan het consortium hebben we gevraagd met sluitende inhoudelijke voorstellen en business cases te komen. Die moeten tot een finaal voorstel leiden, dat aan het eind van dit jaar inhoudelijk en financieel akkoord moet zijn. Voor de financiering – de investeringskosten voor het centrum worden ingeschat op € 1,8 miljoen gaat het bedrijfsleven zelf bijdragen en worden verschillende financieringsmogelijkheden en subsidies onderzocht. Pas daarna kan de realisatie van het Off Grid Test Centre van start gaan’, aldus Wijnsma.

Experimenteerruimte

Het project is in lijn met de duurzame energie-initiatieven op de Afsluitdijk. Wijnsma: ‘De Nieuwe Afsluitdijk wil dat de dijk een voorbeeld wordt van duurzame innovatie: een Energiedijk. Een Off Grid Test Centre past uitstekend bij de ontwikkeling van de Afsluitdijk tot een experimenteerruimte voor innovatieve energietechnologieën. Bovendien hebben we in de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk de intentie afgesproken dat we samen streven naar een energieneutrale dijk in 2021.

Nieuwsarchief