Noord-Holland investeert in getijstroom Afsluitdijk

De provincie Noord-Holland draagt € 200.000 bij aan de voorbereidingskosten van Rijkswaterstaat voor de realisatie van een zogeheten ‘spuistroomcentrale’ in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Het project Spuistroom is een van de Duurzame Energie projecten uit de Ambitieagenda ‘De Nieuwe Afsluitdijk 2011’. Het project draagt bij aan zowel de energieleverende dijk als de regionale economie in Noord-Holland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken op vrijdag 12 september de proefinstallatie getijstroom van initiatiefnemer Tocardo bij Den Oever.

Bij getijstroom worden turbines onder water opgehangen. De turbines wekken energie op wanneer water door eb en vloed langs de rotorbladen stroomt, vergelijkbaar met wind dat langs de bladen van windturbines waait. Voordeel bij getijdenenergie is dat het rendement door de voorspelbare hoeveelheden water veel nauwkeuriger is vast te stellen en de turbines niet zichtbaar zijn in het landschap. De turbine in de proefinstallatie van Tocardo heeft een capaciteit van tussen de 50 en de 100kW, genoeg voor 15 huishoudens. In de spuistroomcentrale komen 30 turbines te hangen, genoeg voor 1500 huishoudens.

Nieuwsarchief