‘Moeder van alle kolen’ terug op Afsluitdijk

De wilde kool is onderdeel van de specifieke flora op de Afsluitdijk en is op dit moment onderwerp van een experiment. Doel hiervan is de terugkeer van de plant op de dijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het lijkt erop dat dit een succes wordt. Dat is extra bijzonder, omdat deze koolsoort ‘de moeder van alle kolen’ is. Alle kolen die wij nu laten groeien (en eten) komen eruit voort.

Levend archief

Dennis Wansink, via Bureau Waardenburg bij de versterking van de Afsluitdijk betrokken, vertelt over het voortraject: ‘Voorafgaand aan de werkzaamheden op de Afsluitdijk heeft Het Levend Archief zaden verzameld, zie ook deze video, en opgeslagen in hun Nationale Zadencollectie – daarmee willen ze wilde plantsoorten behouden. Die koolzaden zijn vervolgens deels opgekweekt. Een ander deel wordt nu gebruikt in ons experiment. We hanteren meerdere methodes om te zien welke het beste aanslaat. Eén daarvan werkt met kleiballetjes, waarin we steeds drie zaadjes verwerken. Die worden uitgezet tussen de quattroblocks, die op het bovenste schuine deel van de dijk zijn aangebracht. Dit is onderdeel van het plan om zo veel mogelijk een ecologische dijk te maken,’ zegt Wansink. ‘Daar hoort nadrukkelijk ook bij de biodiversiteit te herstellen met soorten die van nature in het gebied voorkwamen.’

Biodiversiteit

Sophie Lauwaars, adviseur ecotechniek bij Rijkswaterstaat, vertelt: ‘De unieke rotskustvegetatie willen we zo snel mogelijk herstellen. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van genetisch materiaal uit het gebied zelf. Dat betekent dat we ons richten op inheemse soorten. We halen geen zaden van eenzelfde plantensoort uit andere gebieden. Het is voor het herstel van de biodiversiteit echt van belang dat de soorten die zich op de dijk hebben gevestigd, terugkeren. Die zijn specifiek voor Nederland en de Afsluitdijk.’

Bloei

Er zijn al een paar successen geboekt. De eerste wilde kool schiet sinds december 2020 alweer voorzichtig op. ‘We onderzoeken nu in een experiment welke methode het beste is om de vegetatie op grote schaal terug te laten keren. De komende jaren gaan we de vegetatie met die methode terugplaatsen in de afgeronde dijkvakken,’ vertelt Lauwaars. ‘Tussen de quattroblocks is voldoende ruimte waar de vegetatie terug kan keren. Na het uitzetten van de vegetatie zullen wij de ontwikkeling enkele jaren blijven volgen.’

Nieuwsarchief