Minister Schultz: Afsluitdijk moet energiedijk worden

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsector Water. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar 8 miljoen euro en in 2015 24,3 miljoen euro uit.

Slimme dijken

In het Innovatiecontract Deltatechnologie staat onder meer de ambitie om slimme dijken te realiseren. Zo zou de Afsluitdijk een Energiedijk moeten worden. Bij Den Oever wordt gewerkt aan test- en demonstratiefaciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijstroom. Vanuit het vorige Innovatiecontract heeft het ministerie hieraan 660.000 euro bijgedragen. Ook zorgt het ministerie voor vergunningen voor Blue Energy proeven, waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water.

Kennis en innovatie

Op 2 oktober werd in Den Haag het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 getekend, een overeenkomst tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden over investeringen in kennis en innovatie in de 9 topsectoren. In totaal tekenden 20 partijen voor de samenwerking, onder wie minister Schultz. De totale waarde van de het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 bedraagt 4 miljard euro voor de jaren 2014 en 2015, waarvan de helft voor rekening komt van het bedrijfsleven. De andere helft komt van de overheid.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het volledige persbericht vind je hier.

Nieuwsarchief