Meer tijd nodig tot Stevinsluizen weer open gaan

De Stevinsluizen bij Den Oever gaan op 27 april nog niet open voor de scheepvaart, zoals eerder gepland was. De openstelling staat nu gepland op 21 mei.

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe keersluis bij Den Oever lopen uit, onder andere door de invloed van het coronavirus. Daardoor kan er minder efficiënt worden gewerkt en bij het constateren van een besmetting ligt het werk soms stil. Een ander belangrijke tegenvaller was ook dat bij het droogpompen van de bouwkuip de opwaartse waterdruk groter bleek te zijn dan voorzien. Hierdoor moest de bouwkuip met extra pompen worden drooggezet. Tenslotte heeft het werk ook stilgelegen door de strenge vorstperiode van half februari.

Ondanks dat er ruimte in de planning was gereserveerd om tegenvallers en slecht weer (vorst, storm) op te vangen, was die ruimte niet voldoende. De werkzaamheden zijn geïntensiveerd, onder meer door met extra ploegen 24 uur per dag door te werken, alleen kan daarmee de uitloop niet volledig worden opgevangen. 

Openstelling op 21 mei; streven naar eerder

De stremming van de Stevinsluizen duurt uiterlijk tot 21 mei 2021. Uiterlijk eind april wordt duidelijk of het wellicht mogelijk is al voor het Hemelvaartsweekend (vanaf donderdag 13 mei) open te gaan.

Omvaren via Lorentzsluizen

Tijdens de stremming kan vaarwegverkeer tussen het IJsselmeer en de Waddenzee omvaren via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dit levert extra vaartijd op. Houd bovendien rekening met extra drukte en daardoor langere wachttijden bij de Lorentzsluizen.

Geen hinder wegverkeer

Weggebruikers van de A7 over de Afsluitdijk ondervinden op enkele piekmomenten mogelijk verkeershinder.

Loket Afsluitdijk

Check voor actuele informatie deafsluitdijk.nl en vaarweginformatie.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of 0800 – 6040.

Nieuwsarchief