Innovaties op Making Waves

Het was bij Breezanddijk halverwege de Afsluitdijk zelden zo druk als op donderdag 7 september. Die locatie vormde het decor voor Making Waves dat ruim zeshonderd gasten mocht verwelkomen. Making Waves is een evenement dat innovaties binnen de domeinen water, klimaat, voedsel, energie, veiligheid en gezondheid een springplank biedt naar realisatie. De hoofdsprekers waren voormalig secretaris generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten.

De winnende innovatie vertegenwoordigt Nederland in de halve finale van ‘Ideas from Europe’ . Daarnaast was de dag vooral bedoeld om deals te sluiten en innovators in contact te brengen met investeerders, bedrijven, beleidsmakers en beslissers. Zeventien ontwikkelaars presenteerden hun innovaties. Daarvan ging Micreos aan de haal met de juryprijs, onder meer vanwege de simpele toepasbaarheid van het idee. In de strijd tegen infectieziekten ontwikkelt Micreos een alternatief voor antibiotica, waarbij alleen de niet-gewenste bacteriën worden gedood. Lees hier meer over Micreos. Rain(a)way kreeg de meeste stemmen van het publiek en won daarmee de publieksprijs. Die innovatie voorkomt wateroverlast van regen in de bebouwde kom. Lees hier meer over Rain(a)way.

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk waren partner van Making Waves en tijdens het evenement aanwezig om de projecten op en rondom de Afsluitdijk toe te lichten.

Ambitie omzetten in actie

Niet alleen de winnaars, maar ook andere innovaties deden goede zaken. Zo bleek Kofi Annan zeer geïnteresseerd in de ‘Village pump’, waarmee tegen lage kosten schoon en veilig drinkwater kan worden geproduceerd. Annan acht het idee van deze pomp zeer geschikt voor toepassing in vluchtelingenkampen en beloofde de initiatiefnemers in contact te brengen met de vluchtelingenorganisatie van de VN.

In zijn speech stelde Annan dat de gevolgen van klimaatverandering de groeiende wereldbevolking voor steeds grotere uitdagingen en risico’s plaatst. De vraag naar water, voedsel en energie neemt toe, terwijl de beschikbaarheid ervan onder steeds grotere druk komt te staan. Oplossingen vragen om het uitvoeren van een ambitieuze agenda. Tegelijkertijd is Annan ervan overtuigd dat juist klimaatverandering de mensheid kan verenigen. ‘Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en wanneer we onze ambities omzetten in actie, kunnen we een welvarender en duurzamer wereld bouwen.’

Think big, act small, and start somewhere

‘Think big, act small, and start somewhere’, was de boodschap die Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten meegaf. Het is niet de taak van het leger om oplossingen te bedenken voor het optreden van droogte, of juist overstromingen. Maar de strijdkrachten kunnen wel degelijk innovaties ondersteunen die bijdragen aan het voorkomen van conflicten in de wereld. Dat gebeurt ook, illustreerde Middendorp met een aantal voorbeelden. Eén ervan is Sunglacier, een innovatie die water ‘oogst’ uit lucht met behulp van zonne-energie. Op uitnodiging van Middendorp werden de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld hun vinding in Mali te beproeven en verder te ontwikkelen.

Het verschil maken met water

Of we nu praten over voedsel, gezondheid, veiligheid, vrede, klimaat of energie; water ligt aan de basis van alle mondiale uitdagingen, hield minister Schultz van Haegen de aanwezigen voor. Hoe groot de problemen ook zijn, we staan niet machteloos maar kunnen wel degelijk iets doen, maakte Schultz met verschillende inspirerende voorbeelden duidelijk. In een volledig verdroogde vallei in China bijvoorbeeld, is door het nemen van gerichte maatregelen de vegetatie weer teruggebracht. Ook de Making Waves-pitches laten zien dat er perspectief is, stelt Schultz. ‘Als we ons best doen, maken we water in de woestijn. Of we halen energie uit de temperatuurverschillen in de oceaan. Het belang van vindingrijkheid en innovatie is enorm. Daarmee kunnen we bijdragen aan een veiligere wereld voor miljoenen mensen.’

Nieuwsarchief