Ingenieus systeem voor afvoer zout water IJsselmeer

Rijkswaterstaat legt ingenieuze zoutwaterafvoersystemen aan. Daarmee kan zout water dat vanuit de Waddenzee in het IJsselmeer terecht komt, worden afgevoerd. Afgelopen maand heeft het rijk daarvoor lange pijpen af laten zinken: één van 500 m bij Den Oever en één van 300 m bij Kornwerderzand. De afvoer van zout water is belangrijk, want het IJsselmeer is het grootste zoetwaterreservoir van Nederland voor drinkwater en water voor de landbouw.

De Afsluitdijk is een barrière voor vissen. Om deze barrière op te heffen legt Rijkswaterstaat een vispassage aan en worden sluizen visvriendelijk bediend. De schutsluizen worden ‘s nachts opengezet voor vissen en de spuisluizen worden open gezet op momenten dat de stroming gunstig is voor vissen om te zwemmen. Het zoute water dat door het visvriendelijke beheer van sluizen in het IJsselmeer stroomt wordt afgevoerd door middel van het nieuwe systeem. Het werkt zonder pompen, op basis van communicerende vaten. Als het water op het IJsselmeer hoger staat dan in de Waddenzee, voeren lange pijpen het zoute water af dat zich heeft verzameld in kuilen.

Nieuwsarchief