Impressie Stakeholdersbijeenkomst

De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat organiseerden op donderdag 2 februari weer een stakeholdersbijeenkomst, bedoeld om betrokkenen bij de Afsluitdijk te informeren over de stand van zaken rond de projecten. Een gevarieerd gezelschap van circa 55 stakeholders, onder wie bewoners van de dijk, natuurorganisaties en belangenvertegenwoordigers, woonden de dag bij.

De Nieuwe Afsluitdijk

Na een korte terugblik op de mijlpalen van 2016 gaf De Nieuwe Afsluitdijk een toelichting op de kansen voor internationaal toerisme. Naast het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor binnen- en buitenlandse gasten, is er aandacht voor de spreiding van de buitenlandse gasten over de toeristische hotspots. Het monument wordt opgeknapt, er komen nieuwe fiets- en wandelpaden en op Kornwerderzand bouwt De Nieuwe Afsluitdijk het Afsluitdijk Wadden Center (AWC), waarvan de aanwezigen een preview kregen. Het komende jaar staat in het teken van de bouw en de uitwerking van de exposities en attracties. De Nieuwe Afsluitdijk vertelde verder over de plannen voor de brede sluis bij Kornwerderzand, waarvoor momenteel een bestemmingsplanprocedure loopt.

Rijkswaterstaat

Project Afsluitdijk verkent de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en dan met name zonne-energie. Aan de aanwezigen werd gevraagd mee te denken over vormen, locaties, kansen en ongewenste situaties. In het algemeen was men positief over zonne-energie en kwamen de knooppunten op de Afsluitdijk en de koppen bij Den Oever en Zurich naar voren als geschikte locaties. Er werd aandacht gevraagd voor een goede landschappelijke inpassing en voor veiligheid. Naar verwachting is de uitwerking van de energie-opgave medio 2017 beschreven in een ontwerp-plan. Stakeholders worden betrokken bij dit proces.

Ook RWS blikte terug op 2016 en gaf uitleg over de aanbesteding die in november 2016 startte. In 2017 wordt er, net als vorig jaar, onderhoud uitgevoerd aan de schutsluizen in Den Oever en Kornwerderzand. Afgelopen jaar voerde RWS onderzoek uit naar betonschade, waarvoor zelfs een aantal spuikokers is drooggezet. In 2017 wordt een begin gemaakt met het herstellen van de betonschade. Als laatste kwam project Icoon Afsluitdijk aan bod. Icoon Afsluitdijk is een design-innovatieproject met werken van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde, die de status versterken van de Afsluitdijk als icoon van de Nederlandse waterbouw, architectuur, design en innovatie. Roosegaarde voegt een subtiele laag van licht en interactie toe, als voorbeeld van een energieneutraal landschap waar vervuilende straatverlichting achterhaald is.

Nieuwsarchief