Hinder door werkzaamheden Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met september 2017 op diverse plaatsen op de Afsluitdijk. Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de Stevinsluizen, één van de draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex en de heftorens en voormalige bedieningsgebouwen. Sommige werkzaamheden hebben gevolgen voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Stevinsluizen 15 maart gesloten voor scheepvaart

Op 15 maart 2017 stremt Rijkswaterstaat de Stevinsluizen één dag om de vloeddeuren terug te hangen na onderhoud. Dit zou op 8 maart plaatsvinden, maar door de slechte weersomstandigheden eind februari was het niet mogelijk de vloeddeuren op de geplande datum veilig uit te hijsen.

Werkzaamheden draaibrug Lorentzsluizencomplex

Van 13 maart tot en met 13 april 2017 werkt Rijkswaterstaat bij het Lorentzsluizencomplex aan de draaibrug aan de zijde van de Waddenzee. De overgang van het brugdek op de weg is te smal, waardoor de brug kan vastlopen als deze bij warm weer uitzet. Door de overgang te verbreden, kan het complex ook in de toekomst veilig worden gebruikt en worden storingen zo veel mogelijk beperkt.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden wordt één rijbaan van de A7 afgezet. Al het verkeer wordt over de brug aan de zijde van het IJsselmeer geleid en er is in beide richtingen één rijkstrook beschikbaar. Met name in de spitsuren en bij brugopeningen kan sprake zijn van extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Er geldt een breedtebeperking van 3 meter. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

Voor langzaam wegverkeer geldt op het fietspad een breedtebeperking van 1,60 meter. Er is geen hinder voor scheepvaartverkeer.

Groot onderhoud heftorens

Van 13 maart tot en met 28 september 2017 vindt groot onderhoud plaats van de heftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van 13 maart tot 20 juli 2017 wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen en van 3 april tot en met 28 september 2017 aan de Stevinsluizen. De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag.

Het onderhoud vindt overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, maar ter hoogte van de werkzaamheden wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden hebben geen invloed op de scheepvaart.

Nieuwsarchief