Grotere schepen straks door Afsluitdijk

Grotere, luxe jachten en zeegaande schepen kunnen mogelijk in de toekomst de Afsluitdijk passeren. Regionale overheden ambiëren een ruimere doorgang bij de sluis Kornwerderzand. Belangrijke bestemmingen als Lemmer, Makkum, Urk en de regio Zwolle, Kampen, Lelystad en Meppel kunnen hiervan profiteren. Een mooie impuls voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio. Bedrijven, scheepsbouw en kustvaart kunnen zich onderscheiden en de concurrentie aangaan met soortgelijke bedrijven elders in de wereld.

Het plan voor een ruimere doorgang bij de sluis is een regionaal initiatief. Het ontwerp is op 3 april tijdens het symposium “De kracht van regionale samenwerking” toegelicht. Het speelt in op het feit dat Noord- en Oost-Nederland grote kansen mislopen door de beperkte afmetingen van de huidige sluis.

Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland: “De verruiming van de sluis is goed voor de scheepvaart, de handel en dus goed voor de BV Nederland. Het is belangrijk dat alle overheden die hier bij betrokken zijn, hun verantwoordelijkheid nemen. De reacties van bestuurders van regionale overheden en bedrijven uit de maritieme sector waren unaniem positief tijdens het symposium.”  Sijbrand de Vries van Koninklijke de Vries Feadship in Makkum: “Een verbreding van de doorvaart bij Kornwerderzand levert enorme kansen op voor de nautische sector en daaraan gekoppeld de werkgelegenheid.”

Samenwerking Noordelijke regio en Rijk

Het Rijk gaat de Afsluitdijk de komende jaren versterken. De ruimere doorgang bij Kornwerderzand kan samengaan met deze versterking. De in de regio bedachte oplossing wordt daarom met het Rijk uitgewerkt. De provincies Fryslân, Overijssel, Drenthe en Flevoland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Friese Meren, Harlingen, Urk, Kampen, Lelystad, Zwolle en Meppel steunen het initiatief.

Kosten en planning

Rijk en regio hebben afgesproken dat de regio de financiering van de meerkosten van deze oplossing regelt. Die zijn voorlopig geraamd op € 75 miljoen. De regio doet hiertoe een beroep op de direct belanghebbende marktpartijen, regionale overheden en het Rijk en onderzoekt diverse subsidiemogelijkheden. In september 2014 neemt Minister Schultz van Haegen het besluit of de door de regio bedachte oplossing wordt uitgevoerd. Begin 2017 kan dan gestart worden. Het project Afsluitdijk loopt tot 2021. De wens van de markt is om in 2018 klaar te zijn met de aanpassingen bij Kornwerderzand.

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

Het symposium werd georganiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de noordelijke regio. De NVB behandelde tijdens het programma ook de mogelijkheden van financiële steun uit Europa voor Nederlandse binnenhavens.

Meer informatie

In dit filmpje leggen gedeputeerde Poepjes en diverse scheepswerven/ bedrijven uit waarom de ruimere doorgang belangrijk is voor Friesland, Nederland en Europa.

Nieuwsarchief