Groot onderhoud heftorens en bedieningsgebouwen

Rijkswaterstaat gaat vanaf begin maart 2017 de heftorens en bedieningsgebouwen van de spuisluizen renoveren. De heftorens zorgen er voor dat de kleppen van de spuisluizen kunnen bewegen. De betonnen heftorens en bedieningsgebouwen zijn toe aan een grote renovatie. Tijdens de werkzaamheden wordt betonschade gerepareerd en komt er een nieuwe verflaag op de gebouwen. Aannemer Mourik Groot-Ammers bv voert dit werk uit.

De A7 blijft voor al het verkeer beschikbaar, al zullen er perioden zijn waarbij lichte verkeershinder kan optreden door rijstrookversmallingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin oktober 2017, voor de start van het stormseizoen afgerond.

Werkzaamheden Lorentzsluizencomplex

Tevens werkt Rijkswaterstaat in de periode van half maart tot half april 2017 aan de noordelijke draaibrug van het Lorentzsluizencomplex. In die periode wordt de ruimte tussen de rijijzers verruimd, zodat het bewegende brugdeel in warme dagen niet tegen het vaste deel loopt.

Deze werkzaamheden leveren geen hinder op voor het scheepvaartverkeer. Het wegverkeer wordt in die periode over de zuidelijke draaibrug geleid waar één rijstrook beschikbaar is per rijrichting en er moet rekening gehouden worden met een snelheidsbeperking. Extra reistijd bedraagt circa 10-30 minuten.

Nieuwsarchief