Expositie Afsluitdijk in Baggermuseum

Op vrijdag 9 december 2016 is in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht de expositie “Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu” geopend, die in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) tot stand is gekomen. De expositie is geopend door Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat en Jan Slagboom, zoon van Teunis Slagboom die als steenzetter aan de dijk heeft gewerkt.

Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu

De tentoonstelling over de Afsluitdijk gaat in op de komende renovatie van de dijk en de plannen op het gebied van natuur, economische ontwikkelingen en duurzame energie. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs een dijk van 32 meter (schaal 1:1.000) aangegeven waar welk plan is bedacht. Conny Dirkzwager, conservator Baggermuseum: ‘Op die manier ervaar je de lengte van de dijk zonder dat je er zelf op staat en ervaar je ook dat er voldoende ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Verder is het principe van de Vismigratierivier uitgewerkt in een fraaie maquette waar twee vrijwilligers met passie aan hebben gewerkt.’

Ook de geschiedenis van de Afsluitdijk wordt in deze expositie in beeld gebracht. Veel
(over)grootvaders uit Sliedrecht zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. ‘Deze steenzetters zijn uniek voor Sliedrecht. Zij verbinden de Afsluitdijk met deze regio,’ aldus Conny Dirkzwager. Oude ansichtkaarten geven een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

Aanleiding expositie

Rijk en regio werken de komende jaren samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de waterafvoercapaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee. DNA (de regio) is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme. Samen werken het Rijk en DNA aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Meer (praktische) informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van het Nationaal Baggermuseum.

Nieuwsarchief