EU steunt onderzoek nieuwe sluis

Het TEN-T-programma van de EU draagt ruim € 1 miljoen euro bij aan de studie voor de bouw van nieuwe sluis bij Kornwerderzand en de verdieping van de waterwegen op het IJsselmeer. Dat is nu ook te lezen op de website van de EU.  Het project zorgt voor verbetering van de verbinding tussen de Noordzee en de Nederlandse binnenwateren en maakt het voor grotere schepen mogelijk het binnenland te bereiken.

Wanneer grotere schepen het IJsselmeer kunnen bereiken wordt de verbinding tussen de Noordzee en Noord-Nederlandse waterwegennet, in het bijzonder met de binnenhavens van Kampen, Zwolle en Meppel sterk verbeterd. Betere verbindingen zorgen voor grote kansen op het gebied van intermodaal vervoer en duurzame vervoersmiddelen.

Studie

Om het project te kunnen realiseren wordt een studie verricht. De studie is de voorbereiding op de bouwfase in 2016. Deze richt zich op de bouw van de nieuwe sluis bij Kornwerderzand, de verdieping van de waterweg in het IJsselmeer, en de realisatie van een Vismigratierivier. en gaat in op het uitwerken van het ontwerp, een milieu-effectanalyse, de Vismigratierivier, vergunningen en project management. De studie wordt in december 2015 afgerond. Meer informatie over het project Verruiming van de sluis bij Kornwerderzand lees je hier.

INEA

Het project werd geselecteerd voor EU-financiering met de hulp van externe deskundigen en valt onder de noemer ‘Binnenvaart’. De uitvoering ervan zal worden gecontroleerd door INEA, het Innovation and Networks Executive Agency.

TEN-T

Het TEN-T-programma werd opgericht door de Europese Commissie ter ondersteuning van de bouw en upgraden van de vervoersinfrastructuur in de hele Europese Unie.

Logo TEN-t financiering Europese Unie

Nieuwsarchief