Succesvol eerste webinar over de Afsluitdijk

Dinsdag 12 mei was er weer een bijeenkomst voor omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Dit was voor het eerst een digitale bijeenkomst. Normaliter vinden dergelijke bijeenkomsten plaats bij de Afsluitdijk, maar door de maatregelen rond covid-19 was dat geen optie. Om betrokkenen toch bij te kunnen praten, organiseerden Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk, Windpark Fryslân en de bouwconsortia Levvel en Zuiderzeewind een webinar. Met succes: 170 mensen logden om 19.30 uur in om het webinar te volgen. 

Een van de grote voordelen van de bijeenkomsten met belangstellenden is dat aanwezigen vragen kunnen stellen. Dat werkt gedurende een webinar wat anders, maar er was nog steeds ruimte voor interactie. We gebruikten de Mentimeter-app. Daarmee kunnen gebruikers vragen stellen aan de organisatie en hun smartphone, tablet of laptop inzetten als stemkastje. Via deze app konden kijkers vragen stellen over de projecten en werkzaamheden. En dat deden ze ook volop. Een korte inventarisatie leerde dat mensen uit het hele land keken, maar vooral Friesland en Noord-Holland waren goed vertegenwoordigd. Na een introductie door Wytse Dassen van Rijkswaterstaat gaven vertegenwoordigers van bouwconsortium Levvel (BAM, van Oord en Rebel), De Nieuwe Afsluitdijk en Windpark Fryslân een update van de lopende projecten.

Levvel en Rijkswaterstaat

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door bouwconsortium Levvel. Danneke Heiligers, omgevingsmanager bij Levvel, gaf daarvan een update. Kijkers kregen een korte blik in de fabriek in Harlingen waar de innovatieve Levvel-blocs geproduceerd worden. Er waren ook foto’s van de eerste werkzaamheden aan het versterken van de dijk aan de Waddenzeezijde. In maart startte Levvel met het verbeteren van de A7 op het traject tussen het Monument en Breezanddijk. Bij Den Oever is de bouw van de gemalen in volle gang. Aan de Waddenzeezijde zijn de bouwkuipen aangelegd en ook aan de IJsselmeerzijde zijn de werkzaamheden vanaf het water gestart.

De komende maanden is Levvel ook druk met het versterken van de dijk aan de IJsselmeerzijde, het werk aan de keersluis bij Kornwerderzand en Den Oever, het verbeteren van de A7 tussen het Monument en Breezanddijk en het versterken van de bestaande spuimiddelen.

De Nieuwe Afsluitdijk

Tjalling Dijkstra, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), gaf een toelichting op de voortgang van regionale projecten. De plannen voor de Vismigratierivier vorderen gestaag, naar verwachting kan de aanbesteding in de winter van 2020 plaatsvinden. Door de covid-19-maatregelen moest het Afsluitdijk Wadden Center de deuren sluiten. Daardoor kon de geplande upgrade van de expositie in alle rust plaatsvinden. Bovendien wordt 2Discover, de visuele audiotour via de smartphone, binnenkort ook buiten het Afsluitdijk Wadden Center beschikbaar. Van Zurich tot aan Den Oever.

Alle partijen die op de Afsluitdijk aan het werk zijn, merkten dat er behoefte is aan uitzichtpunten op het werk aan de Afsluitdijk. Die worden in samenwerking met DNA gerealiseerd. Verder gaf Dijkstra korte updates over initiatieven op het gebied van duurzame energie: Blue Energy, Off Grid Test Centre en Wattway.

Windpark Fryslân

Projectleider Joris Hol praatte de aanwezigen namens Windpark Fryslân bij over de vorderingen rond het windpark. Dit jaar is aannemersconsortium Zuiderzeewind met name bezig met de bouw van het werk- en natuureiland, het transformatorstation in Breezanddijk en het leggen van kabels en funderingen voor het windpark. De bouw van het transformatorstation is in volle gang en naar verwachting is het station eind 2020 in bedrijf. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk worden gebruikt als werkeiland. Maar vanaf het moment dat de eerste rotor met bladen op de windturbines wordt geplaatst, heeft het eiland een natuurfunctie. Dan mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden. Dit eiland is ingebed in het plan van de Vismigratierivier. Een mooi voorbeeld van de intensieve samenwerking van verschillende partijen. In het voorjaar van 2021 start Zuiderzeewind met de bouw van de windturbines, die in delen via het water van Amsterdam en Oude Zeug naar het IJsselmeer vervoerd worden. Als het windpark in de zomer van 2021 gereed is, voorzien de 89 turbines zo’n 500.000 huishoudens per jaar van windenergie.

Meer weten?

Kijk het hele webinar terug. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsarchief