Druk bezochte stakeholdersbijeenkomst

Donderdag 14 april was er weer een bijeenkomst voor stakeholders. Ditmaal voor het eerst op de werklocatie van De Nieuwe Afsluitdijk op Kornwerderzand. De opkomst was hoog: rond de 70 deelnemers. De aanwezigen die bestonden uit ondernemers en organisaties die nauw betrokken zijn bij de Afsluitdijk konden gelijk een kijkje nemen in het vernieuwde informatiecentrum dat een dag eerder was geopend.

Doel

Doel van de bijeenkomst was om stakeholders te informeren over de stand van zaken rond de verschillende projecten. In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten was de gehele middag plenair en vonden er dus geen werksessies plaats.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaf een toelichting op de stand van zaken rond het Rijksinpassingsplan. Daarna werd er ingegaan op de volgende fase van het project Afsluitdijk: de aanbesteding en realisatie. Tenslotte heeft Rijkswaterstaat verteld welke werkzaamheden er dit jaar plaatsvinden bij de Lorentzsluizen, waaronder de vervanging van het bediening- en besturingssysteem. Verschillende stakeholders spraken hun tevredenheid uit over de zorgvuldige aanpak tot nu toe met betrekking tot participatie en communicatie. Rijkswaterstaat heeft toegelicht hoe de stakeholders in de vamolgende fase worden betrokken.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk heeft de voortgang van de regionale projecten toegelicht. Een aantal daarvan zijn uitgelicht: de plannen voor het Beleefcentrum, gebiedsontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust, de Waddenzeekust tot en met Harlingen en de Spuistroomcentrale bij Kornwerderzand. De stakeholders waren zeer tevreden over de ontwikkelingen en bijhorende positieve economische effecten voor de regio. Er werd een opmerking geplaatst bij het ambitieniveau rondom zonne-energie, dat te laag zou zijn. Ook voor deze onderwerpen geldt dat de presentaties terug te vinden zijn op de website.

Aanmelden

Wilt u voortaan uitgenodigd worden voor een stakeholdersbijeenkomst? Meld u dan aan voor de bijeenkomst via de e-mail loket@deafsluitdijk.nl en vermeld daarbij uw gegevens en uw belang en/of interesse.

Nieuwsarchief