Draaibruggen Kornwerderzand weer in gebruik

Rijkswaterstaat gaf donderdag 13 april om 20.00 uur de Noordburg, Friesland richting Noord-Holland, bij Kornwerderzand weer vrij voor het wegverkeer. De verbinding (rij-ijzer) tussen het vaste en beweegbare brugdeel is verbreed om storingen door vastlopen op warme dagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Combineren werkzaamheden

Het wegverkeer reed afgelopen 4 weken over 1 brug zodat de werkzaamheden aan het rij-ijzer konden plaatsvinden. We hebben deze maatregel genomen om storingen door vastlopen zoveel mogelijk te voorkomen zodat het wegverkeer ook op zomerdagen door kan rijden. Door het toenemende en vooral zwaarder wordende vrachtverkeer werden de bewegende brugdelen zeer zwaar belast. Rijkswaterstaat maakte optimaal gebruik van de stremming door werkzaamheden te combineren. Zo werd tegelijk aan de brug en de heftorens gewerkt.

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie

Het Lorentzsluizencomplex is ruim tachtig jaar oud en had afgelopen jaren onderhoud nodig dat eens in de twintig jaar moet gebeuren. In 2016 verving Rijkswaterstaat het bedieningssysteem en de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart. Bovendien zijn de aandrijving en het hang- en sluitwerk van bijna alle sluisdeuren aangepakt. In 2015 voerde Rijkswaterstaat mechanisch onderhoud uit aan de draaibruggen zoals de stalen constructie en het wegdek. Dit zijn stuk voor stuk grote klussen die specialistische aanpak vragen en waarbij onderdelen op maat gemaakt moeten worden. De 32 kilometer lange Afsluitdijk bestaat uit meer dan alleen de sluizencomplexen. Het is de bescherming van het IJsselmeergebied tegen grote overstromingen. In de dijk bevinden zich ook spuisluizen voor het afvoeren van wateroverschot uit de rivieren.

Groot onderhoud heftorens en bedieningsgebouwen

Op 13 maart jl. is Rijkswaterstaat gestart met groot onderhoud van de monumentale spuiheftorens en voormalige bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Die werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Tot 21 juni 2017 wordt nog gewerkt aan de Lorentzspuisluizen bij Kornwerderzand en van 16 mei tot en met 29 september 2017 vinden de werkzaamheden plaats aan de Stevinspuisluizen bij Den Oever. De betonschade wordt gelijk gerepareerd en de heftorens krijgen een nieuwe verflaag. Ook hier worden werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd.

Het onderhoud vindt overdag plaats. Alle rijstroken blijven voor het verkeer beschikbaar. Wél wordt ter hoogte van de werkzaamheden een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt voor de veiligheid tijdelijk één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per heftorencomplex. Gedurende het op- en afbouwen van de steigers wordt ook ’s nachts doorgewerkt om de hinder voor het wegverkeer tot een  minimum te beperken.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project Afsluitdijk.

Nieuwsarchief