De ondernemer is aan zet

In januari organiseerde De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân twee bijeenkomsten voor ondernemers. Er gebeurt namelijk veel de komende jaren op de Afsluitdijk, en daar waar iets gebeurt, ontstaat reuring. En waar reuring is daar liggen kansen, zeker voor een ondernemer.

Afsluitdijk volop in de aandacht

De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond het internationaal watericoon de Afsluitdijk. Op het gebied van recreatie en toerisme vormt 2018 een magisch jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk de oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt.

Denk groot!

Klaas Kielstra, gedeputeerde van provincie Fryslân, die de bijeenkomst in Fryslân mocht openen, licht toe: “Het is belangrijk dat ondernemers kansen en mogelijkheden zien en onderling de samenwerking opzoeken. Bijvoorbeeld door het maken van arrangementen en producten. De Afsluitdijk is nu nog primair een waterkering waar niet veel te doen is. Maar we vergeten nog wel eens dat we met de Afsluitdijk een geweldig icoon in handen hebben! Als overheid maken we er nu een beleefdijk van door onder meer de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. Maar om een succes van de Afsluitdijk te maken hebben ook de ondernemers uit de regio een rol. Denk groot!” Zijn collega-gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland Jaap Bond, benadrukt bij de bijeenkomst in Noord-Holland dat een samenwerking tussen Noord-Holland en Fryslân daarbij belangrijk is om deze kansen optimaal te benutten.

Marketing

Naast diverse activiteiten wordt de komende tijd ook flink ingezet op het in de markt zetten van de Afsluitdijk en de aangrenzende regio. Het NBTC richt zich hierin op de internationale bezoeker. Focus ligt op spreiding van de buitenlandse toeristen over heel Nederland. De marketingstrategie ‘Holland City’ heeft geresulteerd in diverse themalijnen om buitenlandse toeristen kennis te laten maken met Nederland. Eén van de themalijnen is ‘Nederland Waterland’ waar de Afsluitdijk onderdeel van uitmaakt. Conrad van Tiggelen, directeur van het NBTC ziet hier ook een rol voor ondernemers. Hij roept ondernemers op om zich te verplaatsen in de buitenlandse bezoeker. “Waarom zouden zij hier naar toe moeten komen? Wat heeft deze regio te bieden?”

De regionale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam en Merk Fryslân hebben de handen al ineen geslagen om gebiedsmarketing gericht op de Afsluitdijk een impuls te geven. Bezoekers vasthouden is het doel. Juist de zijweggetjes van de hoofdweg zijn interessant en leuk. “Samen met ondernemers moeten we ervoor zorgen dat unieke producten vanuit de regio met elkaar verbonden worden en elkaar versterken” aldus Marlies Groot van Holland boven Amsterdam. De beleving op en rondom de Afsluitdijk moeten we boekbaar maken.

Enthousiast geworden?

Tijdens de bijeenkomsten zijn al diverse producten en ideeën gedeeld. Was u niet aanwezig bij de bijeenkomst maar bent u wel geïnspireerd geraakt en wilt u daar verder over praten? Laat het ons via de mail loket@deafsluitdijk.nl weten! De Nieuwe Afsluitdijk helpt graag met het in contact komen met de juiste personen of organisaties.

Nieuwsarchief