De Nieuwe Afsluitdijk viert 5 jarig bestaan

Vijf jaar geleden op 23 december 2011 werd de Bestuursovereenkomst “Toekomst Afsluitdijk” ondertekend. Het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) bestaat daarmee nu 5 jaar. In die jaren is al veel bereikt, maar er staat ook nog veel te gebeuren.

Waar het allemaal begon

Anno 2006 werd bekend dat de Afsluitdijk aan versterking toe was. Vanaf dat moment zijn ideeën ontwikkeld om duurzame energiebronnen te benutten, de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurkrachten te leren benutten in plaats van beheersen. Vanaf 2011 gingen de regionale overheden rond de Afsluitdijk de uitwerking van deze uitdagingen aan met het programma De Nieuwe Afsluitdijk. DNA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat werken we aan de waterveiligheid en –management op de Afsluitdijk.

De toekomst

Door invulling te geven aan de ambities op het gebied van economie, ecologie en duurzame energie, draagt DNA bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Daarnaast creëert ze kansen en werkgelegenheid door een:

  • kraamkamer te zijn voor duurzame en innovatieve natuur-, energie- en deltatechnieken
  • visitekaartje te zijn voor UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, Culturele Hoofdstad 2018 en Internationale Waterambitie
  • trekpleister te zijn voor toeristen en recreanten

Inmiddels zijn enkele projecten zoals het Afsluitdijk Wadden Center, Waddenpoort Den Oever en het Off Grid Test Center in uitvoering. Andere projecten naderen deze fase. Hiermee is een groot deel van de projecten uit de Ambitie Agenda Afsluitdijk (2012) opgepakt. Voor de opgave die er nog ligt is het Uitvoeringsplan 2017-2020 opgesteld. Hierover volgt later meer.

Nieuwsarchief