De Afsluitdijk van… Rik Siebers

‘De Afsluitdijk is een barrière tussen twee werelden en dat maakt het zo interessant. Aan de ene kant de zoute Waddenzee en aan de andere kant het zoete IJsselmeer. Door het verschil tussen zoet en zout kun je stroom opwekken: Blue Energy. Er zit enorm veel energie in die watermassa’s; schoon en altijd beschikbaar.’

‘Op de dijk, zie je aan de ene kant de zoute Waddenzee en aan de andere kant het zoete IJsselmeer. Je voelt de energie in die watermassa’s. Geweldig dat je die energie kunt oogsten; schoon en altijd beschikbaar. Als zout en zoet water samenkomen, is dat een bron van energie die voor heel veel mensen op de wereld beschikbaar is. Ook voor nuchtere technici, zoals ik, is dat een heel mooie en waardevolle gedachte.’

Afhankelijk van de natuur

‘Onze testlocatie bij Breezanddijk op de Afsluitdijk is een prachtige plek ‘midden op het water’. Op de Afsluitdijk kunnen we Blue Energy buiten en onder veel verschillende omstandigheden testen. Nergens anders ter wereld gebeurt dat. Kunnen we hier met het water uit de Waddenzee en het IJsselmeer elektriciteit opwekken? In een laboratorium hebben we alles zelf in de hand. Op de Afsluitdijk heb je te maken met de elementen en de weerbarstigheid van de natuur. Daar leren we elke dag heel veel van.’

Kraamkamer voor nieuwe vormen van energieopwekking

‘De Afsluitdijk heeft Nederland veel veiliger gemaakt en ook een ander aanzien gegeven. Nu kan de Afsluitdijk ook een rol spelen in het duurzaam maken van het energielandschap. Duurzame energie is op haar beurt ook weer belangrijk voor de veiligheid. Door minder broeikasgassen uit te stoten gaan we namelijk de stijging van de zeespiegel tegen. Op de Afsluitdijk komt dat allemaal samen.’

Nieuwsarchief