De Afsluitdijk van… Marcus Schlüter

Kitesurflocatie Kornwerderzand steeds professioneler

“Zet mij op het water en ik ben gelukkig”, zegt Marcus Schlüter. Hij is eigenaar en hoofdinstructeur van de kitesurfschool NorthwestKiteboarding. De ‘spot’ Kornwerderzand, direct oostelijk van de sluizen aan de IJsselmeerkant is één van de locaties waar zijn school actief is. Schlüter heeft er zijn hart aan verpand. “Als het waait zitten we daar ’s zomers elke dag.”

“Kornwerderzand is een prachtig gebied met veel natuur. Maar wat het voor kitesurfen vooral zo’n mooie locatie maakt, is dat het rondom open is; de wind heeft er altijd vrij spel”, zegt Schlüter. “Zo’n beetje elke windrichting is goed. Daarnaast hebben we hier het voordeel dat er behalve ondiepe plekken ook diepere delen zijn. Andere spots aan het IJsselmeer zijn allemaal ondiep. Dat is weliswaar ideaal om het kitesurfen onder de knie te krijgen, maar dieper water geeft weer andere trainingsmogelijkheden. Bovendien is het een plek die me een echt eilandgevoel geeft met een mooi zicht op Makkum. Ik voel me er thuis.”

Opkomen voor kitesurfsport

Marcus zet zich – sinds hij in 2002 definitief het windsurfen verruilde voor kitesurfen – al jaren actief in voor de sport én voor de locatie bij Kornwerderzand. Zo was hij vanuit de Nederlandse Kitesurfvereniging lid van een werkgroep Kitesurfen Friese IJsselmeerkust, waar ook de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties in deelnamen. “Mede daardoor heb ik een groot netwerk kunnen opbouwen en dat is belangrijk om voor de belangen van de kitesurfsport op te komen. Bijvoorbeeld wanneer ontwikkelingen rond de Afsluitdijk de kitesurfspot raken.”

Nieuwe aanlegsteigers

“Ik heb me vanaf het begin ook erg betrokken gevoeld – en opgesteld – bij de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center”, vervolgt Schlüter. “Aanvankelijk lag er een plan om nieuwe aanlegsteigers aan de kant van het kitesurfstrand te realiseren. Maar dan krijg je allemaal manoeuvrerende zeilboten in het startgebied van de kitesurfers. Mede doordat we de ruimte hadden om mee te denken en te praten, is er een andere locatie gevonden voor de steigers.”

Afsluitdijk Wadden Center versnelt ontwikkeling

“Overigens is de ontwikkeling van het kitesurfstrand door de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center juist ook in een versnelling gekomen. We hebben bijvoorbeeld meer zand bij het strandje gekregen en er is een onderwatertube – een soort kunstmatig rif – aangelegd. Ieder jaar spoelt er veel zand van het strandje weg, de onderwatertube zorgt er voor dat het zand op dezelfde plek blijft liggen. Dat is allemaal verbeterd. De locatie wordt zo steeds professioneler. Daarnaast is Kornwerderzand mede door het Afsluitdijk Wadden Center een plek waar op recreatief gebied van alles te doen is. Een hele mooie mix. Ik kijk uit naar de zomer.”

Nieuwsarchief