De Afsluitdijk van… Kofi Annan

Voormalig VN-voorzitter Kofi Annan was op 7 september één van de hoofsprekers tijdens het event Making Waves, dat innovaties binnen de domeinen water, energie, klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid een springplank biedt naar realisatie. Kofi Annan was enthousiast over de keuze van de Afsluitdijk als locatie voor dit evenement.

‘Ik kan me geen meer symbolische en meer inspirerende locatie voorstellen dan de iconische Afsluitdijk om innovatieve oplossingen rond water, voedsel en energie te promoten. Domeinen die ons wereldwijd – zeker met het oog op de verandering van het klimaat – voor grote uitdagingen stellen en die zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Deze dam is een waterbouwkundig meesterwerk en een symbool voor de eeuwenlange strijd van Nederland tegen overstromingen vanuit zee. De innovatieve dam speelt een cruciale rol in de bescherming van een groot deel van Nederland en de mensen die er wonen en werken. Tegelijkertijd is er door de aanleg een groot zoetwaterreservoir gecreëerd. Ook maakte de Afsluitdijk inpoldering mogelijk van een grote oppervlakte aan land dat door het agrarische gebruik een belangrijke rol speelt in de voedselproductie. Tot slot is de Afsluitdijk, zeker in combinatie met de Waddenzee – UNESCO-werelderfgoed –een toeristische magneet die bijdraagt aan de socio-economische ontwikkeling van de regio.

Het is goed om te zien dat, nu de Afsluitdijk wordt vernieuwd om voor de toekomst gesteld te staan, veel aandacht uitgaat naar ecologie door bijvoorbeeld de aanleg van de Vismigratierivier. Ook is de Afsluitdijk een perfecte locatie voor het opwekken van duurzame energie. Het verheugt me te zien dat de dam nu al fungeert als ontwikkelplek voor vormen van duurzame energieopwekking, zoals getijdenenergie en Blue Energy. We staan in de wereld voor enorme uitdagingen. De Afsluitdijk is een prachtig voorbeeld van het ontwikkelen van integrale oplossingen. Daarmee heeft Nederland de wereld veel te bieden.’

Nieuwsarchief