De Afsluitdijk van… Herman Bodde

‘Ver vooruitkijken en voortdurend keuzes maken’

Harm Bodde van Rijkswaterstaat is sinds 1990 sluismeester op de Afsluitdijk, standplaats Den Oever. Hij leidt het weg- en scheepvaartverkeer veilig in goede banen. Daar komt veel meer bij kijken dan het enkel en alleen bedienen van de bruggen en sluizen.

‘Als sluismeester lever je ook een bijdrage aan de informatievoorziening voor zowel het weg-, als het scheepvaartverkeer’, maakt Bodde duidelijk. ‘Het doorgeven van stremmingen en het invoeren van de gegevens in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart zijn daar voorbeelden van. Daarnaast ben ik de contactpersoon voor aannemers die op de sluis aan het werk zijn. En ik verleen hulp bij incidenten op de weg.’ Bodde is ook havenmeester van de voorhavens bij brug en sluis. Bodde: ‘Als je het heel kort samenvat, houd ik me bezig met alles wat te maken heeft met wind, water, weg, scheepvaart en wegverkeer.’

Afwegingen maken

Om het werk goed te kunnen doen, is de sluismeester continu bezig met het maken van afwegingen. ‘Tussen de verschillende belangen van het weg- en scheepvaartverkeer bijvoorbeeld. De interliner moet volgens de dienstregeling kunnen rijden en niet voor een gesloten brug komen te staan. En als ik een aantal vrachtwagens zie aankomen, wacht ik – als het kan – nog even met het draaien van de brug. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de schepen. Mosselvissers kun je niet lang laten wachten; zij moeten hun lading snel kunnen lossen.  Ook het getij speelt een rol in combinatie met de diepgang van de schepen die veilig over het wad heen moeten. En als het hard waait, dan kun je grotere schepen maar moeilijk stil houden voor de brug. We willen niemand laten wachten, maar het is eenvoudigweg niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet je zeer ver vooruitkijken en kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden.’

Wegverkeer

Soms klagen automobilisten dat zij zowel in Den Oever als in Kornwerderzand voor een gesloten brug staan. ‘Dat is inderdaad vervelend’, zegt Bodde, ‘ik houd zelf ook niet van wachten voor een gesloten brug. Maar het is eenvoudigweg niet mogelijk om de brugdraaiingen zo op elkaar af te stemmen dat auto’s altijd vrije doorgang hebben. Dan komt de beroepsvaart weer in de knel.’ Een ander veelgehoord commentaar is dat de brug tijdens de spits vaak open is. ‘Ook dat doen we uiteraard niet om de weggebruikers te pesten. De recreatievaart laten we maar één keer per uur door. Bij de beroepsvaart ligt dat anders. Dat heeft te maken met de laad- en losafspraken van de schippers, of met lading die kan bederven. We proberen zoveel mogelijk economische schade te voorkomen en tegelijkertijd aan de wensen en behoeften van alle gebruikers tegemoet te komen.’ Soms gooien storingen roet in het eten. Bijvoorbeeld afgelopen zomer, doordat het brugdek uitzet door de hitte. Bodde: Als Rijkswaterstaat zoeken we dan intensief naar een oplossing. In 2018 voeren we diverse werkzaamheden uit aan de brug bij Kornwerderzand,  die werkzaamheden moeten storingen zoveel mogelijk voorkomen.’

Nieuwsarchief