Daan Roosegaarde maakt ontwerp voor Afsluitdijk

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zal ontwerper Daan Roosegaarde een uniek ontwerp maken genaamd ‘Icoon Afsluitdijk’. Het project moet een nieuwe ervaring geven aan de 32 kilometer lange, iconische dijk die de komende jaren wordt versterkt. Roosegaarde: “Doel is niet om nog meer objecten toe te voegen, maar een subtiele tweede laag aan te brengen van licht en interactie; een unieke koppeling te maken tussen mens en landschap als internationaal icoon.”

Daan Roosegaarde heeft eind september 2014 in de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk een visie op de Afsluitdijk gepresenteerd. Deze visie is positief ontvangen door de Stuurgroep. In vervolg hierop is opdracht gegeven aan Studio Roosegaarde, voor het ontwikkelen van een uniek ontwerp genaamd “Icoon Afsluitdijk”.

Icoon voor Waterbouw, Innovatie en Duurzaamheid

De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse waterbouwkunde. De komende jaren wordt de dijk versterkt, het Rijk en de regio zorgen samen voor een veilige en duurzame dijk. De Afsluitdijk dient daarbij als kraamkamer voor innovatieve maatregelen. Daarnaast zal duurzame energie worden gewonnen uit zonne-energie, getijdenenergie en energie uit het verschil tussen zoet en zout water. De Afsluitdijk vormt daarmee een icoon voor Waterbouw, Innovatie én Duurzaamheid. Een visitekaartje dat mondiaal kan worden ingezet om te laten zien op welke manier in Nederland wordt gewerkt aan toekomstbestendige oplossingen. Deze icoonwaarde wordt benadrukt door het ontwerp van de Nederlandse innovator Daan Roosegaarde.

Versterken Icoonwaarde

In het ontwerp “Icoon Afsluitdijk” zullen elementen, geïnspireerd op de “Smart Highway”, maar ook nieuwe concepten aan bod komen. De komende maanden zal Roosegaarde en zijn team van ontwerpers verdere invulling aan het project geven. In 2015 volgt een uitgebreide presentatie aan het Rijk en de betrokken provincies en gemeenten. Bij een positief besluit over deze plannen zal in 2016, 100 jaar na de Zuiderzeevloed, worden gestart met de realisatie van het ontwerp “Icoon Afsluitdijk”. Jaarlijks komen nu zo’n 250.00 bezoekers uit binnen- en buitenland naar dit bouwwerk kijken. De verwachting is dat de bezoekersaantallen significant zullen toenemen met het toevoegen van het ontwerp van Daan Roosegaarde.

Bekijk hier de Smart Highway

Project Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. Maar het klimaat verandert en we stellen hogere eisen aan onze veiligheid. Daarom wordt de dijk geschikt gemaakt voor de toekomst. De dijk wordt sterker gemaakt zodat hij bestand is tegen overslaande golven. Om meer IJsselmeerwater te kunnen afvoeren, komen er pompen bij Den Oever. In 2017 wordt gestart met de uitvoering. Rijkswaterstaat en regionale partners trekken samen op bij de uitwerking van ambities voor duurzaamheid, natuur en recreatie. Het ontwerp van Roosegaarde zal hierop aansluiten.

Rijkswaterstaat en innovatie

Rijkswaterstaat is als beheerder van de Afsluitdijk opdrachtgever van de ontwerpopdracht. Rijkswaterstaat investeert in innovaties. Oplossingen moeten niet alleen duurzaam en betaalbaar zijn, maar ook toekomstvast. Onze wegen, bruggen dijken en stormvloedkeringen moeten immers functioneren in de wereld van morgen. Daarom investeren we nu al in duurzame innovaties die nodig zijn om Nederland in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar te houden.

Daan Roosegaarde

Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (1979) staat internationaal bekend om zijn sociale ontwerpen. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als “techno-poëzie”. Daan Roosegaarde is onderscheiden als ‘Talent van het Jaar’ door Kunstweek, en staat in de top 5 van meest duurzame Nederlandse leiders.

Lees hier meer over Daan Roosegaarde

Nieuwsarchief