Brochure ‘aandacht voor cultuurhistorie’

Wat is de relatie tussen project Afsluitdijk en cultuurhistorie? Hoe wordt er tijdens de werkzaamheden aan de dijk en in de definitieve situatie rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de dijk? Dit is samengevat in de brochure ‘aandacht voor cultuurhistorie’.

De Afsluitdijk beschermt Nederland al 85 jaar tegen de zee. Maar de dijk uit 1932 voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom werkt Rijkswaterstaat aan versterking van de Afsluitdijk. Tussen 2018 en 2022 vervangen we de buitenbekleding en versterken we de schut- en spuisluizen. Ook komen er krachtige pompen in het sluiscomplex bij Den Oever. Die kunnen meer overtollig water uit het IJsselmeer afvoeren naar de Waddenzee. De Afsluitdijk is méér dan een dijk die ons tegen het water beschermt. Het is een waterbouwkundig icoon met grote cultuurhistorische waarde. Bedacht door ingenieur Cornelis Lely als één samenhangend geheel, waarin dijk én bijbehorende bouwwerken – de sluizen, heftorens en militaire stellingen – samenvallen qua ontwerp, aanleg, profiel en materiaalgebruik. De eenheid in het ontwerp van de Afsluitdijk vormt de kern van de cultuurhistorische waarde. Hoewel de Afsluitdijk zelf geen rijksmonument is, gaan we daar bij de renovatie wel als zodanig mee om. Binnen dat geheel zijn er rijksmonumenten die ieder hun eigen verhaal vertellen. Deze brochure laat zien om welke rijksmonumenten het gaat en hoe Rijkswaterstaat daarmee omgaat in het project Afsluitdijk.

Heeft u interesse in de papieren brochure? Stuur ons dan een e-mail met uw adresgegevens en u krijgt de brochure thuisgestuurd. 

Lees hier de brochure aandacht voor cultuurhistorie – december 2022

Nieuwsarchief