Bijeenkomst hinder schutsluis Den Oever

De Afsluitdijk gaat versterkt worden. Onderdeel daarvan is dat er een hoogwaterkering vóór de bestaande sluis in de voorhaven zal worden gebouwd. Rijkswaterstaat bereidt daarvoor een besluit voor. Ook wordt de procedure voor het selecteren van een aannemer die het werk gaat uitvoeren voorbereid.

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk vinden naar verwachting plaats tussen 2017 en 2021. Deze werkzaamheden zullen leiden tot hinder voor het scheepvaartverkeer. Een volledige stremming van maximaal 7 maanden van de sluis bij Den Oever is waarschijnlijk onvermijdelijk. De uiteindelijke bouwplanning is afhankelijk van de nog te selecteren aannemer.

Meedenkbijeenkomst

Rijkswaterstaat streeft naar zo min mogelijk hinder en vindt het belangrijk om direct belanghebbenden goed te informeren en te betrekken. Daarom organiseert Rijkswaterstaat op vrijdag 12 december voor een geselecteerde groep belanghebbenden een bijeenkomst in Wieringerwerf. We willen hier toetsen hoe de omgeving aankijkt tegen de geplande werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Rijkswaterstaat meer over de aanleiding van de werkzaamheden bij de Stevinsluizen, wat dat betekent aan maximale hinder voor de scheepvaart en wat Rijkswaterstaat doet en kan doen om de hinder te beperken.

Meer informatie

U kunt ons bereiken voor vragen en informatie via het e-mailadres afsluitdijk@rws.nl. Mocht u geïnteresseerd zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ons bereiken via het eerdergenoemde e-mailadres.

Nieuwsarchief