Bidbook voor lokale ondernemers

De gemeentes Harlingen, Súdwest-Fryslân en Hollands-Kroon roepen ondernemers uit de regio, onder andere in de grond-weg-en waterbouw, op om zich in te schrijven voor het bidbook De Nieuwe Afsluitdijk.

Voor de werkgelegenheid in Harlingen, Súdwest-Fryslân en Hollands-Kroon is de investering in de Afsluitdijk een prachtige kans. Het effect van de werkzaamheden kan nog gunstiger uitvallen als de lokale ondernemers een deel van het werk aan de Afsluitdijk uit gaan voeren. Daarom wordt in samenwerking met de drie gemeentes een bidbook samengesteld. In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers. Zo ziet de hoofdaannemer in een oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk.

Het bidbook wordt aangeboden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Wanneer mogelijk wordt het bidbook al verstrekt tijdens de aanbestedingsprocedure. Het bidbook zal  eind mei klaar zijn.

Ondernemers kunnen zich inschrijven voor het bidbook via deze link.

Nieuwsarchief