Bewoners tevreden over afhandeling zienswijze door Rijkswaterstaat

In het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is ruimte gereserveerd voor een trafostation of een gebouw met technische installaties, schuin achter de woningen aan de Sluismeester A. de Visserstraat in Den Oever. De bewoners maakten zich zorgen over eventueel geluidsoverlast en dienden bij Rijkswaterstaat een zienswijze in.

Antje Ernens is bewoonster van de Sluismeester A. de Visserstraat en voorzitter van de gelijknamige mandeligheid. ‘De afgelopen jaren ben ik regelmatig naar stakeholdersbijeenkomsten geweest om de belangen en zorgen van de bewoners duidelijk naar voren te brengen. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast.’

‘Er is heel goed met onze zienswijze omgegaan’, vertelt Antje. ‘Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van het rapport waren geruststellend. Vast is komen te staan dat ruim aan de wettelijke normen voor geluidsoverlast kan worden voldaan. Bovendien heeft Rijkswaterstaat in een Nota van Antwoord een uitgebreide toelichting gegeven.’

Daarmee zijn de bewoners tevreden. ‘We hebben dan ook geen beroep aangetekend’, zegt Antje. Of het trafostation er uiteindelijk gaat komen, is nog afhankelijk van het ontwerp van de aannemer. Maar de kans daarop is groot. Antje: ‘We maken ons geen zorgen. Als alle afspraken worden nagekomen die we met elkaar hebben gemaakt, moet het goedkomen.’

Nieuwsarchief